Opublikowano Raport Społeczny GK PGNiG 2014 „Odpowiedzialna energia”

Grupa kapitałowa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo po raz siódmy publikuje swój Raport Społeczny, podsumowujący zaangażowania spółki w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w 2014 roku. Tegoroczny raport po raz pierwszy został przygotowany w oparciu o nowe wskaźniki GRI4. Dokument powstał dzięki pracy i zaangażowaniu w proces wielu interesariuszy.

PGNiG jako największa spółka w Polsce zajmująca się poszukiwaniem, wydobyciem, magazynowaniem, dystrybucją i sprzedażą gazu ziemnego, znajduje się również w czołówce polskich pracodawców. W 2014r. zatrudniała około 29 tysięcy osób. Jako jedno z największych i najstarszych przedsiębiorstw w Polsce PGNiG prowadzi działalność w wielu lokalizacjach w kraju i za granicą. Powstały raport jest w dużej mierze owocem wspólnej pracy różnych grup interesariuszy PGNiG.

W proces identyfikacji istotnych aspektów do raportu oraz opracowania jego treści zaangażowany był zespół kilkudziesięciu pracowników firmy, reprezentujących kluczowe obszary oddziaływania Grupy Kapitałowej PGNiG, z wszystkich spółek i jednostek organizacyjnych poddanych raportowaniu.

Kilkudziesięciu przedstawicieli kluczowych grup interesariuszy zewnętrznych GK PGNiG, którzy wzięli udział w przygotowanej ankiecie online aktywnie uczestniczyło w określaniu najistotniejszych z ich punktu widzenia tematów, które powinny być poddane analizie w raporcie. To ich głosy zadecydowały o tym, że dokument kładzie duży nacisk na kwestie takie jak: zarządzanie obszarem ochrony środowiska, etyka w pracy czy bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Po raz pierwszy w historii społecznego raportowania PGNiG, nasz raport został poddany zewnętrznemu audytowi pod kątem rzetelności i prawdziwości przedstawionych informacji. Treści raportu zostały także zweryfikowane przez samą organizację GRI. Uzyskaliśmy potwierdzenie w postaci znaczka „Materiality Disclosures Service”. A to wszystko, aby uwiarygodnić raport społeczny i zweryfikować jego merytoryczną zawartość. Poza zmianami w warstwie formalnej, w raporcie znaleźć można animacje, krótkie filmy z wypowiedziami osób pracujących w różnych obszarach firmy, czytelne wykresy i grafiki, które pozwalają na szybkie odnalezienie poszukiwanych treści.

Raporty społeczne, oprócz narzędzia komunikacji jakie stanowią, są przede wszystkim ważnym element edukacji wewnątrz organizacji. Obecnie raportowanie danych niefinansowych, czyli wydawanie tzw. raportów społecznych nie jest prawnie wymagane. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, od 2017r. PGNiG znajdzie się w gronie około 300 największych spółek i instytucji finansowych w Polsce, które zostaną objęte obowiązkiem raportowania danych niefinansowych.
Zapraszamy do lektury raportu społecznego GK PGNiG 2014 „Odpowiedzialna energia”:  http://www.pgnig.pl/reports/raportspoleczny2014/