Opowieść Marcina Libickiego o Europie

„Europa. Najpiękniejsza opowieść”  to najnowsza książka Marcina Libickiego opisująca cywilizację której kultura, nauka, gospodarka i polityka osiągnęły niespotykane nigdzie indziej bogactwo.  Temu właśnie, niewielkiemu w skali świata, obszarowi  będzie poświęcona debata wokół książki .

Początkiem  wielkiej przyszłości europejskiej był  V wiek, spotkanie Germanów i chylącego się ku upadkowi antycznego świata ze schrystianizowaną już tradycją Grecji i Rzymu. Poszukiwanie prawdy oraz biblijny nakaz podporządkowania sobie ziemi były niezbędne do osiągnięcia późniejszych sukcesów. Po dołączeniu irlandzkich Celtów, Węgier Madziarów oraz Polski Słowian  na milionie kilometrów kwadratowych został odciśnięty europejski ślad, który rozświetlił przyszłość Europy stawiając przed nią świat otworem.

W debacie prowadzonej przez  redaktora Piotra Semkę poza autorem książki „Europa. Najpiękniejsza opowieść” Marcinem Libickim, weźmie udział także polski historyk i polityk Marek Jurek.

Marcin Libicki – polski polityk, historyk sztuki, poseł na Sejm I, III i IV kadencji, od 2004 do 2009 poseł do Parlamentu Europejskiego. Jest kawalerem Zakonu Kawalerów Maltańskich, członkiem honorowym Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego oraz członkiem rady nadzorczej Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Sponsorami wydarzenia są Żabka Polska Sp. Z o.o., Wydawnictwo Zysk i S-ka oraz Fundacja im.  XBW Ignacego Krasickiego.

Źródło: https://agencja-informacyjna.com/opowiesc-marcina-libickiego-o-europie/