OKNOPLAST – firma, która spełnia marzenia

Działania typu CSR stają się powoli standardem wśród polskich przedsiębiorców. Coraz więcej firm z różnych dziedzin angażuje się w akcje o charakterze prospołecznym. W branży stolarki otworowej dobrym przykładem jest aktywność na tym polu firmy OKNOPLAST.

Wyjazd na mecz Interu Mediolan, dofinansowanie leczenia czy wspieranie rozwoju najmłodszych to tylko niektóre z działań o charakterze filantropijnym firmy OKNOPLAST, w której polityka społecznej odpowiedzialności biznesu od początku wpisana jest w strategię działania. Przedsiębiorstwo należące do ścisłej czołówki producentów okien i drzwi PVC w Europie wspiera różne lokalne przedsięwzięcia i angażuje się w inicjatywy ważne społecznie.

Profilaktyka antynowotworowa – naturalny wybór

W ostatnim czasie OKNOPLAST wsparł jako oficjalny partner kampanię Rak.To się leczy!, mającą na celu promocję profilaktyki nowotworowej poprzez ukazywanie pozytywnych przykładów walki z chorobą. Celem akcji jest nakłonienie Polaków do badań, a także przekonanie ich, że rak jest chorobą, którą można skutecznie leczyć. Kampania pragnie także obalić szkodliwe stereotypy związane z rakiem, przełamać lęk przed nowotworem i zmienić język opisujący go. Tegoroczną gwiazdą muzyczną wspierającą swoim wizerunkiem akcję Rak.To się leczy! był światowej sławy trębacz jazzowy, Chris Botti.

Marzenia, które zasługują na spełnienie

OKNOPLAST angażuje się nie tylko w działania zwracające uwagę na profilaktykę, wspiera również osoby już dotknięte chorobą. Dzięki połączeniu sił z Fundacją Mam Marzenie, udaje się spełniać marzenia osób cierpiących, tak aby choć na chwilę oderwać je od codziennych problemów.

Ciuch w Ruch

Innym przejawem filantropii firmy OKNOPLAST jest zaangażowanie w inicjatywę CIUCH W RUCH. Jest to akcja o charakterze charytatywno-ekologicznym, promująca postawę proekologiczną oraz wspomagająca finansowo podopiecznych Fundacji Anny Dymnej Mimo wszystko. Polega ona na organizowaniu zbiórek zużytych ubrań, butów i zabawek na terenie firmy w specjalnie przygotowanych do tego celu pojemnikach.

Wychowanie. Sport. Terapia.

OKNOPLAST przykłada szczególną wagę do niesienia pomocy osobom najbardziej potrzebującym, zwłaszcza najmłodszym. Wśród organizacji, które zajmują szczególne miejsce w prospołecznej aktywności OKNOPLAST jest Stowarzyszenie SIEMACHA. Jest to jedna z największych w Polsce organizacji charytatywnych, która od ponad dwudziestu lat pomaga dzieciom i młodzieży, będących w trudnej sytuacji. Stowarzyszenie angażuje wychowanków w długotrwałe projekty edukacyjne i kulturalne, pomagając im zdobyć umiejętności zawodowe i społeczne dzięki starannej syntezie wychowania, sportu i terapii. Dzięki temu młodzi ludzie zdobywają kompetencje niezbędne w dorosłym życiu, wyrównując w ten sposób swoje szanse.

Od początku swojej działalności OKNOPLAST wspiera inicjatywy społeczne. Ze Stowarzyszeniem SIEMACHA współpracujemy już od wielu lat. Wiemy bowiem, jak ważna jest mądra pomoc, którą niesie organizacja – nie tylko doraźna, ale właśnie ta długoterminowa, pozwalająca wychowankom na realną poprawę swojej sytuacji – mówi Mikołaj Placek, Prezes OKNOPLAST. Firma wspiera Stowarzyszenie finansowo, fundując między innymi wakacje dla najmłodszych podopiecznych czy remontując pomieszczenia placówek.

Nie tylko sponsoring sportowy

OKNOPLAST wspiera również jako oficjalny partner Akademię Sportu Progress. Jej powstanie jest efektem współpracy Jerzego Dudka ze Stowarzyszeniem SIEMACHA. Celem tego przedsięwzięcia poza szkoleniem sportowym dzieci i młodzieży, jest kształtowanie charakterów podopiecznych. W Akademii ćwiczy już ponad 300 uczniów w wieku od 6 do 15 lat, w 3 sekcjach: piłkarskiej, pływackiej i tenisa stołowego. Jerzy Dudek w miarę możliwości będzie prowadził cześć zajęć z młodzieżą w ramach Akademii.

Brat Naszego Boga i konkurs muzyczny

W ramach działań o charakterze społecznej odpowiedzialności biznesu OKNOPLAST angażuje się również w wydarzenia kulturalne. Wśród tego rodzaju inicjatyw firma sponsorowała przedstawienie teatralne Brat Naszego Boga, przygotowane przez osoby niepełnosprawne.