Ogólnopolskie Forum CSR Today

6 kwietnia 2017 roku odbędzie się Ogólnopolskie Forum CSR Today, Tomorrow – Business, People, World, które objęliśmy patronatem Raportcsr.pl. Forum będzie miało miejsce w Warszawie w sali kinowej Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” przy Rondzie de Gaulle’a.

Forum jest wydarzeniem dedykowanym specjalistom i osobom odpowiedzialnym za działania CSR w firmach, a także dla osób, które swoją przygodę z CSR chciałyby dopiero zacząć i wprowadzić w swojej firmie.

Wydarzenie w całości poświęcone jest zagadnieniom związanym ze zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnością biznesu. Forum odbywa się po raz piąty, a zagadnienia poruszane w tym roku to między innymi: CSR w praktyce – narzędzia i przykłady, inicjatywy i działania CSR w mniejszych firmach, raportowanie niefinansowe, cele zrównoważonego rozwoju a biznes – szansa czy dodatkowe koszty dla przedsiębiorców.

Prelegentami na Forum będą eksperci, mierzący się na co dzień z tematem Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Polsce jak i za granicą tacy jak Irena Pichola z Deloitte, Magdalena Obłoza z CSRinfo, Marcin Musiał z Polpharma.

Więcej informacji na stronie internetowej wydarzenia www.dlaCSR.pl.