Ogłoszenie Raportu ,,Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki

Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna i członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zaprasza do udziału w wydarzeniu online, które rozpocznie się 16 kwietnia o godz.12 na stronie Forum Odpowiedzialnego Biznesu na Facebooku. 

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce.

Więcej: http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/16-kwietnia-premiera-raportu-odpowiedzialny-biznes-w-polsce-2019-dobre-praktyki/