Odpowiedzialny biznes z mapą dobrych praktyk

Forum Odpowiedzialnego Biznesu przygotowało infografikę. To „Mapa dobrych praktyk wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju”.  Podaje przykłady działań biznesu opisane w podziale na 17 globalnych wyzwań ONZ.

„Mapa dobrych praktyk wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju” to zestawienie ponad 50 firm i ich działań z zakresu odpowiedzialnego biznesu.

Poszczególne aktywności odnoszą się do wyzwań zdefiniowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, wyrażonych w 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju. Mapa stanowi przegląd tego, w jaki sposób firmy mogą wspierać swoimi działaniami realizację globalnych zobowiązań.

Poszczególne praktyki linkują do szczegółowych opisów, co umożliwia dokładniejsze zapoznanie się z realizowanymi przez firmy działaniami. Natomiast przedstawione na infografice ikony 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju odsyłają do bazy dobrych praktyk, zamieszczonej na portalu Odpowiedzialnybiznes.pl. Baza zawiera ponad 4 tysięcy przykładów inicjatyw z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju podejmowanych przez biznes w Polsce.

Zarówno infografika, jak i baza dobrych praktyk to przydatne źródło informacji i inspiracji, jakie działania z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju zgłaszać do publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” .