Odpowiedzialny biznes w mediach

Osoby prywatne, firmy, redakcje czy organizacje pozarządowe mogą do końca lutego przesyłać zgłoszenia artykułów poświęconych tematowi społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Rozpoczęła się 6. edycja konkursu dla dziennikarzy i ekspertów piszących o CSR – Pióro odpowiedzialności. Pierwszy etap konkursu obejmuje rejestrację artykułów przez formularz dostępny na stronie: odpowiedzialnybiznes.pl/pioro. Termin przesyłania zgłoszeń mija 29 lutego. Organizatorem konkursu jest Form Odpowiedzialnego Biznesu.

Przez cały rok obserwujemy, co pisze się o CSR. Jedne artykuły podobają się nam bardziej, inne mniej. Niektóre okazują się przełomowe, inne wyjaśniające koncepcję. Kontekst odpowiedzialności biznesu jest coraz szerszy w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie, pełnym nowych pytań o przyszłość. Dziennikarze czy eksperci w swoich tekstach przypominają kwestię współpracy między biznesem a jego otoczeniem, dylematy etyczne przedsiębiorców, ale też pytania o odpowiedzialność całych sektorów gospodarki za zrównoważony rozwój. Czasem z kolei opisują bardzo teoretyczne niuanse koncepcji. Konkurs „Pióro odpowiedzialności” pozwala docenić tych autorów, którzy wnoszą istotną wartość do rozumienia, odbioru i tłumaczenia odpowiedzialnego biznesu. Otwarta rejestracja daje przestrzeń do tego, aby zebrać opinię całego CSR-wego świata, dlatego gorąco zachęcam Państwa do zgłaszania do konkursu najlepszych Państwa zdaniem artykułów – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu i przewodnicząca ubiegłorocznej edycji konkursu Pióro odpowiedzialności.

Nagrody za najlepsze artykuły przyznawane są w trzech kategoriach. Dwie pierwsze dotyczą zawodowych dziennikarzy i ich publikacji:

  • artykuł prasowy – media drukowane,
  • artykuł prasowy – media elektroniczne.

A ostatnia kategoria – artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane – obejmuje teksty ekspertów, czyli osób, które nie są dziennikarzami, ale ze względu na swoją wiedzę z zakresu CSR podejmują ten temat na łamach prasy.

Następnie zgłoszone prace podlegają ocenie jury konkursu, w skład którego wchodzą specjaliści CSR, ale także dziennikarze, w tym ubiegłoroczni laureaci oraz reprezentanci świata nauki. Artykuły otrzymują punkty za:

  • zgodność pracy z celem i tematyką konkursu,
  • walory merytoryczne,
  • kompletność i rzetelność informacji,
  • styl,
  • kreatywność,
  • innowacyjność (np. odwaga podjęcia nowego/trudnego tematu).

Konkurs dla dziennikarzy i ekspertów piszących o społecznej odpowiedzialności biznesu – Pióro odpowiedzialności organizowany jest od 6 lat. Jego celem jest propagowanie w mediach idei społecznej odpowiedzialności biznesu, zwiększenie zainteresowania dziennikarzy i ekspertów tematyką CSR oraz podnoszenie ich wiedzy i kompetencji w tym zakresie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 marca br. w Warszawie podczas ogłoszenia Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki”.

Więcej informacji o poprzednich edycjach na stronie odpowiedzialnybiznes.pl.