Odpowiedzialność za produkty i usługi

Uczestnicy trzeciego tematycznego spotkania Rady Odpowiedzialnego Przywództwa zajęli się kwestią odpowiedzialnej sprzedaży jako kolejnym wyzwaniem z obszaru CSR. Wpisali je na listę rekomendacji, skierowanych do środowiska biznesu w Polsce.

Zagadnienie odpowiedzialnej sprzedaży i konsumpcji zostało sformułowane na mapie wyzwań w Agendzie 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych, realizacji której podjęła się również Polska. Biznes może realnie przyczyniać się do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju, w tym Celu 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Przedstawiciele firm skupionych w Radzie Odpowiedzialnego Przywództwa przyjęli kolejną rekomendację, dotyczącą powyższego zagadnienia, stanowiącą wezwanie do współpracy na tym polu.

TREŚĆ TRZECIEJ REKOMENDACJI:
Odpowiedzialna sprzedaż opiera się na społecznej i środowiskowej odpowiedzialności za oferowany produkt czy usługę, oferowaniu klientom produktów odpowiednich do ich potrzeb, rzetelnej komunikacji marketingowej oraz uczciwym informowaniu o korzyściach i ryzykach związanych z korzystaniem z nich. Potrzebna jest współpraca firm na rzecz przeciwdziałania nieuzasadnionemu kreowaniu potrzeb, nieuczciwej konkurencji i zmowom cenowym oraz edukacja klientów, aby wybierali to, co najlepiej zaspokoi ich potrzeby.

Trzecie tematyczne spotkanie Rady Odpowiedzialnego Przywództwa odbyło się 28 marca br. Gospodarzem wydarzenia był Santander Bank Polska w Warszawie. Gościem specjalnym spotkania członków Rady był prof. David Grayson, współautor publikacji „All In: The Future of Business Leadership”.

– Firmy muszą myśleć zarówno o tym, jak promują i sprzedają, oraz co promują i sprzedają. Wymaga to wzięcia współodpowiedzialności także za możliwe, niewłaściwe wykorzystanie ich produktów i usług. Na przykład, za problem hazardu dotyczący firm hazardowych, otyłość – firmy produkujące jedzenie typu fast-food czy nieodpowiedzialną konsumpcję alkoholu – firmy z branży alkoholowej. Jednocześnie biznes musi myśleć o wrażliwych klientach, takich jak osoby starsze, które mogą cierpieć na demencję – mówi prof. David Grayson.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele i przedstawicielki następujących firm – partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu: ABC Czepczyński, Amica, BNP Paribas Bank Polska, Grupa VIVE, Henkel, IKEA Retail Poland, Orange Polska, Provident Polska, Santander Bank Polska, Siemens Polska.

– Biznes w Polsce potrzebuje odpowiedzialnych przywódców, myślących szerzej niż tylko w perspektywie krótkoterminowych zysków. Rada Odpowiedzialnego Przywództwa to grono liderów, którzy nie tylko chcą kierować firmami zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Gotowych także zaangażować się osobiście, by temat zyskiwał na znaczeniu, a idea upowszechniała w naszej rzeczywistości gospodarczej. To wciąż w Polsce wyjątkowa postawa. Spotkania Rady są forum wymiany doświadczeń i inspiracji oraz rozwoju współpracy – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna, członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członkini Rady Odpowiedzialnego Przywództwa.

Radzie Odpowiedzialnego Przywództwa przyświeca założenie, że inicjowanie i realizowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i CSR jest ważnym zadaniem osób zarządzających firmami. Celem Rady jest wprowadzenie do debaty publicznej głosów CEO przekonanych o korzyściach płynących z prowadzenia biznesu w sposób etyczny. Efektem prac ma być lista 10 Rekomendacji Rady Odpowiedzialnego Przywództwa. Partnerami medialnymi inicjatywy są Rzeczpospolita oraz Harvard Business Review Polska.