Odpowiedzialna polityka pracownicza

Odpowiedzialna polityka pracownicza jest dobrym sposobem na budowanie zaufania do pracodawców i opłaca się firmom – przekonuje Krajowa Izba Gospodarcza. Jednym z przykładów rozwiązań, które dają pracownikom wpływ na warunki zatrudnienia, jest popularna na Zachodzie polityka sygnalistów, czyli zaufanych pracowników, do których koledzy mogą złożyć skargę. Dobre warunki zatrudniania promuje m.in. konkurs „Pracodawca Godny Zaufania”, który w tym roku organizowany jest już po raz szósty; tym razem skierowany jest do branży transportowej, spółdzielczych instytucji finansowych i mediów.

andrzej-arendarski– W większych przedsiębiorstwach istnieją kodeksy etyki, są zalecane przez izby gospodarcze czy korporacje zawodowe. Natomiast jeśli chodzi o firmy małe i średnie, to jednak kodeks etyki – taki spisany, który dostaje każdy pracownik i każdy pracodawca – jest rzadkością. Chcemy, aby te praktyki się upowszechniały, bardzo nam się podoba instytucja sygnalistów, czyli osób wybranych spośród pracowników, do których można przyjść i zgłosić jakieś nieprawidłowości – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

KIG wspiera dobre praktyki w polityce pracowniczej m.in. poprzez organizację konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”. W tym roku odbywa się on już po raz szósty. Poza Krajową Izbą Gospodarczą w skład kapituły konkursu wchodzą m.in. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Centrum Monitoringu Wolności Prasy przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Konkurs co roku skierowany jest do innych branż – w tym roku kapituła wybierze najlepszych pracodawców z branży transportowej (kolej), spółdzielczych instytucji finansowych oraz mediów.

Konkurs nagradza rozwiązania dotyczące relacji pracodawca–pracownik zgłoszonych przez uczestniczące firmy. Wybór zwycięzców jest dokonywany na podstawie ankiet oraz rozmów z kandydującymi firmami. Do tej pory wśród laureatów konkursu znalazły się największe firmy działające w Polsce, takie jak: PKN Orlen, Jeronimo Martins Polska (Biedronka), Mostostal Warszawa, Pelion, Polkomtel, PKP Cargo czy Żywiec Zdrój.

– Celem konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” jest upowszechnienie dobrych praktyk w relacjach pracodawca–pracobiorca – podkreśla Arendarski. – Można zgłaszać do końca września swoje propozycje i bardzo na nie czekamy, bo zależy nam na tym, żeby udział w konkursie był masowy i rzeczywiście z roku na rok jest coraz więcej kandydatów.

Nagradzanie dobrych praktyk może zmobilizować polskich przedsiębiorców np. do wprowadzenia kodeksów etycznych. Mogą być one dobrym i skutecznym narzędziem rozwiązywania sporów bez konieczności sięgania do instrumentów prawnych. Inne rozwiązania to np. instytucja sygnalistów, czyli zaufanych pracowników. Takie rozwiązanie istnieje m.in. w PKP SA.

– Jeszcze w minionym systemie byli społeczni inspektorzy pracy. Chodzi o to, żeby była osoba zaufania publicznego, której można prosto, nie bojąc się, powiedzieć, że coś u nas nie gra, i oni już dalej tę sprawę będą realizowali – wyjaśnia Arendarski.

Krajowa Izba Gospodarcza i RaportCSR.pl organizują 30 lipca br. debatę, podczas której zostanie opublikowany specjalny raport na temat kodeksów etycznych i polityki sygnalistów na świecie. Partnerem strategicznym wydarzenia jest PKP SA.

Źródło: Newseria Biznes