Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja tematem konkursu dla dziennikarzy

Artykuły związane z realizacją rozwiązań z zakresu odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju do procesów dotyczących konsumpcji i produkcji stały się tematem jednej z trzech kategorii w konkursie „Pióro odpowiedzialności”. Inicjatywa kierowana jest do dziennikarzy i ekspertów CSR.

Konkurs „Pióro odpowiedzialności” pozwala wyłonić i nagrodzić najciekawsze artykuły na temat społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju, opublikowane w minionym roku.

Odpowiedzialna konsumpcja

Obok kategorii prasowej i eksperckiej, autorzy mogą przesyłać zgłoszenia do kategorii tematycznej. W tym roku dotyczy ona „odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji”. Zagadnienie będące tematem kategorii odnosi się m.in. do kształtowania zrównoważonych stylów konsumpcji, przeciwdziałania marnotrawstwu żywności, efektywnego zużycia zasobów, obniżania poziomu powstawania odpadów czy popularyzacji zrównoważonych zamówień publicznych.

Kategoria koresponduje z 12. Celem Zrównoważonego Rozwoju ONZ, zawartym w tzw. Agendzie 2030. Wraz z pozostałym 16 Celami Zrównoważonego Rozwoju stanowi plan dla świata z perspektywą realizacji do 2030 roku.

Teksty, które zostały poświęcone odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji, podobnie jak w przypadku dwóch pozostałych kategorii, można zgłaszać do 29 lutego poprzez formularz: http://odpowiedzialnybiznes.pl/pioro/. Laureaci zostaną ogłoszeni podczas 8. Targów CSR, 16 kwietnia br., Centrum EXPO XXI w Warszawie (ul. Prądzyńskiego 12/14).