Od kropli do morza oszczędności

Zmniejszająca się ilość wody pitnej to poważny problem społeczny, a zarazem wyzwanie, z którym w pierwszej kolejności powinny zmierzyć się odpowiedzialne społecznie przedsiębiorstwa. Coraz więcej z nich podejmuje działania mające zmniejszyć zużycie wody w ogólnej produkcji. Do tych firm z pewnością można zaliczyć też Grupę Goodyear Polska i Firmę Oponiarską Dębica.

Woda w produkcji opon jest bardzo istotna, służy bowiem do chłodzenia półfabrykatów, a w postaci pary wodnej jest nośnikiem ciepła. Grupa Goodyear we wszystkich swoich fabrykach na całym świecie od wielu lat podejmuje działania, aby w procesie powstawania nowych opon potrzeba było jej jak najmniej. Dlatego od 2010 roku firma realizuje 5letni program skupiający się na redukcji wody zużywanej w fabrykach. Celem Goodyeara jest zmniejszenie zużycia wody o 15% w stosunku do stanu wyjściowego.

216 milionów butelek wody

Firma Oponiarska Dębica również została objęta tym programem. Co więcej, jest już bardzo bliska osiągnięcia założonego celu: po 2014 roku ilość zużywanej wody zmniejszyła się o 14%, co oznacza, że w ciągu czterech lat zaoszczędzono aż 108 000 000 litrów. To równowartość ilości wody, jaka byłaby potrzebna do napełnienia 216 milionów półlitrowych butelek lub 36 basenów olimpijskich!

„Fabryka opon w Dębicy wkłada wiele wysiłku w oszczędzanie wody, a także w inne aspekty środowiskowe, takie jak redukcja emisji dwutlenku węgla czy segregacja i utylizacja odpadów. Zrównoważony rozwój to jeden z naszych priorytetów. Rozsądna gospodarka zasobami przynosi bowiem nie tylko korzyści dla środowiska i naszego otoczenia, ale też optymalizuje koszty produkcji” – powiedział Stanisław Cieszkowski, Prezes Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Obieg zamknięty

Swój program zmniejszania zużycia wody Goodyear realizuje m.in. poprzez stosowanie zamkniętego obiegu wody w urządzeniach chłodniczych. Dzięki temu woda powraca do systemu i jest używana ponownie, przez co zmniejsza się na nią zapotrzebowanie. To ważne, bo na przykład w samym 2014 roku w dębickiej fabryce zanotowano przepływ ok. 12,5 mln m3 wody w obiegu zamkniętym, co oznacza, że taką ilość wody należałoby dodatkowo pobrać, a następnie odprowadzić w postaci ścieków.

Jak to robi Goodyear?

Aby zużywać jak najmniej wody, Goodyear stosuje sprawdzone metody i innowacyjne rozwiązania. Jednym z nich jest program oszczędności energii cieplnej, dzięki któremu zmniejszono ilość pary potrzebnej w produkcji opon, co pośrednio przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie na wodę do jej produkcji.

Z reguł efektywnego korzystania z wody szkoleni są również pracownicy fabryki w Dębicy, którzy uczą się, że ilość zużywanej wody zależy także od nich samych. Dzięki szkoleniom pracownicy zgłaszają przypadki wycieków, a także zwracają uwagę na racjonalne wykorzystanie wody, zarówno w pracy, jak i w domu.