Ochrona bioróżnorodności w programie środowiskowym Audi Mission:Zero

Oprócz obniżania emisji dwutlenku węgla, efektywnego gospodarowania zasobami i zużycia wody, międzyzakładowy program środowiskowy Audi Mission:Zero koncentruje się również na różnorodności biologicznej jako jednym z czterech kluczowych obszarów działalności. Od pól kwiatów i kolonii dzikich pszczół po projekty ponownego zalesiania: Jako członek inicjatywy „Bioróżnorodność w dobrym towarzystwie”, marka ponownie podjęła działania w 2023 r., realizując wiele projektów mających na celu ochronę różnorodności biologicznej we wszystkich lokalizacjach Audi.

Obok zmian klimatycznych, utrata różnorodności biologicznej jest jednym z najpoważniejszych wyzwań XXI wieku. W tym kontekście Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła dekadę 2021-2030 czasem odbudowy światowych ekosystemów. Audi jest świadome odpowiedzialności przemysłu motoryzacyjnego za ochronę różnorodności biologicznej i wspiera cele ONZ w tym zakresie. Ponadto marka podpisała również deklarację przywództwa wydaną przez inicjatywę “Bioróżnorodność w dobrym towarzystwie”, której Audi jest również członkiem.

Podchodząc strategicznie do ochrony różnorodności biologicznej, Audi opracowało, a w 2023 r. jeszcze bardziej zoptymalizowało wskaźnik różnorodności biologicznej analogiczny do wskaźnika obniżania emisyjności. Indeks ten umożliwia Audi wykorzystanie kluczowych danych do oceny każdej lokalizacji i określenia wiążących celów. Dotyczy to pytań takich jak: Czy fasady i dachy budynków są zazielenione? Jak zagospodarowane są tereny otwarte? Czy pracownicy są świadomi tej kwestii, na przykład poprzez szkolenia? Dzięki temu Audi może określić, w jakim stopniu jego obiekty promują bioróżnorodność, a także opracować strategię poprawy równowagi naturalnej i zmierzyć jej sukces. „Każde stworzenie ma znaczenie” – mówi dr Rüdiger Recknagel, kierownik ds. ochrony środowiska w Audi. „Nasze zaangażowanie w różnorodność biologiczną wyraża się poprzez wiele małych, ale kluczowych koncepcji i działań”.

Chiny: miejska bioróżnorodność w skrócie

Dzięki inicjatywie „Audi China Biodiverse City Initiative”, Audi Chiny opublikowało kolejny środek promowania miejskiej różnorodności biologicznej w postaci przewodnika obserwacji ptaków zatytułowanego „Beijing Biodiverse City Birdwatching Guidebook”.

Przewodnik jest przeznaczony zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących obserwatorów ptaków, a także stanowi wezwanie dla mieszkańców miasta do spędzania większej ilości czasu na łonie natury i ma na celu zainspirowanie ich do prowadzenia bardziej przyjaznego dla środowiska stylu życia. Opublikowany wspólnie przez Audi China i organizację ekologiczną „Friends of Nature”, przewodnik prezentuje 15 parków Pekinu i cztery trasy podmiejskie. To więcej niż tylko lista – książka oferuje wgląd w środowisko naturalne, trasy obserwacji ptaków i najczęstsze gatunki ptaków w miejscach, które obejmuje.

Ingolstadt: biotopy i łąki dzikich kwiatów

Kilka kilometrów za bramą fabryki w Ingolstadt, na powierzchni 1,24 hektara, powstaje obecnie nowe siedlisko dla zagrożonych gatunków zwierząt i roślin: Audi AzuBioTop. Pomysł na projekt wyszedł od stażystów Audi. Od października 2022 r. młodzi pracownicy Audi stopniowo sadzili łąki drzew owocowych i kwiatów, a także siedlisko zastępcze dla jaszczurek piaskowych.

Inni pracownicy Audi poszli za przykładem stażystów i w ramach warsztatów zespołowych zasadzili na powierzchni 500 metrów kwadratowych na terenie fabryki pięć tysięcy dzikich roślin typowych dla regionu.

Na terenie Ingolstadt odpowiednie trawniki są stopniowo przekształcane w łąki dzikich kwiatów, aby zapewnić siedlisko dla flory i fauny. Docelowo projekt przekształci około 20 tys. metrów kwadratowych w siedliska łąkowe.

W celu podniesienia świadomości na temat wielu projektów bioróżnorodności zarówno wśród pracowników, jak i odwiedzających, powstał biotop stepping stone. Park umożliwia migrację gatunków dzięki sieci poszczególnych biotopów, takich jak drzewa, nieutwardzone pastwiska i tereny podmokłe. W przygotowaniu jest więcej takich odskoczni.

Neckarsulm: stosy kamieni będące siedliskiem płazów

W Neckarsulm Audi wykorzystuje stosy kamieni i martwego drewna jako sposób na promowanie bioróżnorodności. Metoda ta jest prosta, ale skuteczna, ponieważ zapewnia siedlisko i źródło pożywienia dla różnych organizmów. W tym celu ułożono naturalne kamienie. Ponadto drewno ścięte zeszłej jesieni zostało ułożone wzdłuż ogrodzenia roślinnego, aby stworzyć nowe siedliska.

Wreszcie, we współpracy z miastem Heilbronn, posadzono ponad 30 drzew i przywrócono staw do tarła płazów w Böllinger Höfe. Staw został uszczelniony, aby zapobiec jego wysychaniu, co zdarzało się już w przeszłości. Miejsce to będzie służyć jako siedlisko i miejsce tarła dla ropuch i traszek, dwóch gatunków płazów, które przemieszczają się między wodą a lądem. Stażyści z Neckarsulm pomogli stworzyć siedlisko dla jaszczurek piaskowych w Böllinger Höfe.

Neuburg: dzikie pszczoły zagrożone wyginięciem

Jednostka napędowa dla projektu Formuły 1 jest obecnie opracowywana w zakładzie Audi w Neuburgu. Znajduje się tam również Audi Driving Experience i jest wykorzystywany m.in. przez dział rozwoju technicznego Audi. Jest to również dom dla dzikich pszczół.

Od momentu powstania miejsce to było stale ulepszane jako siedlisko zapewniające źródła pożywienia i możliwości gniazdowania dla dzikich pszczół. Obecne badania wykazały, że w ciągu ostatnich kilku lat osiedliły się tu łącznie 94 gatunki dzikich pszczół. Spośród tych gatunków 22 są uważane za niezwykle rzadkie lub zagrożone wyginięciem w Bawarii.

Győr: ochrona zagrożonego sokoła wędrownego

W Győr rok 2023 był rokiem transformacji zarządzania terenami zielonymi. Opracowano nowy plan koszenia, aby zwiększyć liczbę rzadko koszonych lub całkowicie niekoszonych obszarów. Takie podejście daje kwitnącym tam roślinom więcej możliwości produkcji i rozprzestrzeniania nasion. W dłuższej perspektywie zamieni to jednolite trawniki w łąki pełne kwiatów. Ponadto pracownicy Audi zasadzili ogród ziołowo-przyprawowy o powierzchni 100 metrów kwadratowych z ponad 500 rodzimymi lub adaptowalnymi roślinami leczniczymi, przyprawami i roślinami aromatycznymi.

W celu ochrony sokoła, który jest krytycznie zagrożony na Węgrzech, stażyści wykorzystali resztki materiałów do budowy budek lęgowych, które przekazali organizacji zajmującej się ochroną przyrody. Co więcej, pracownicy Audi pomogli również odnowić tablice informacyjne i zniszczone ławki na trasie spaceru przyrodniczego przez chroniony las dębowy w pobliżu obiektu.

San José Chiapa: ponowne zalesianie i rodzima fauna

We współpracy z miastem Nopalucan w meksykańskim stanie Puebla, Audi México rozpoczęło ambitny projekt ponownego zalesiania. W Santa Cruz del Bosque, lesistym obszarze w pobliżu siedziby Audi w San José Chiapa, na 39 hektarach zostanie ostatecznie posadzonych 42 900 drzew. Z powodu inwazji korników las w Santa Cruz del Bosque doznał poważnych szkód. Ekosystem leśny stanowi kluczowe siedlisko dla flory i fauny w regionie. Pomaga utrzymać równowagę ekologiczną i poprawić jakość powietrza, a także zapewnia przestrzeń do rekreacji i spędzania wolnego czasu dla ludzi, którzy tam mieszkają.

Ponadto zakład Audi w meksykańskim mieście San José Chiapa również podejmuje działania na rzecz ochrony lokalnej fauny. Pierwszym krokiem była analiza fauny na terenie zakładu i wokół niego we współpracy z Universidad Veracruzana. Celem jest zidentyfikowanie różnorodności już występujących gatunków i określenie środków ich ochrony.

Bruksela: zazielenianie dachów i łączenie sił w walce z inwazyjnymi gatunkami roślin

W zakładzie produkcyjnym w Belgii skupiono się na naturalizacji obszaru zewnętrznego i zazielenieniu dachów w pobliżu bram. Działania te stworzyły siedliska dla różnych lokalnych gatunków roślin i zwierząt, a także zbiornik wody deszczowej w celu poprawy mikroklimatu. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się inwazyjnych gatunków roślin, takich jak rdestowiec japoński i lilak letni, pracownicy połączyli siły, aby oczyścić tereny zewnętrzne w tym miejscu.

Opracowano również wskazówki, w jaki sposób pracownicy Audi mogą w wolnym czasie podejmować działania przeciwko gatunkom roślin szkodliwym dla lokalnej flory.