Nowy projekt posłów PIS – jak dostać las za śmietnisko?

Grupa posłów PiS przygotowała projekt nowelizacji ustawy o lasach, według którego politycy będą mogli żądać od Lasów Państwowych – a więc od obywateli do których należą lasy! – wymiany np.uroczyska na śmietnisko – alarmuje WWF. Nie będą też otrzymywać rekompensat, w sytuacji gdy wymieniana jest działka o wyższej wartości na działkę o wartości niższej. 

W efekcie może się okazać, że LP, będą zmuszone oddawać tereny leśne – mienie podatnika! –  cenne z punktu widzenia przyrodniczego lub gospodarczego, a w zamian otrzymywać działki o tej samej powierzchni, ale położone poza obszarami leśnymi czy zdegradowane. Na przykład tereny poprzemysłowe, wysypiska śmieci, hałdy,….

Obecnie lasy, grunty leśne oraz pozostałe nieruchomości pozostające w zarządzie Lasów Państwowych mogą stać się przedmiotem zamiany tylko w  przypadkach uzasadnionych celami gospodarki leśnej.

To dobre prawo, wspierające ochronę lasów i zasobów przyrodniczych, nie powinno zostać zmienione!

„Kryteria przewidziane w projekcie nowelizacji ustawy są szalenie nieprecyzyjne2. Stanowią więc zagrożenie dla integralności i ciągłości ekosystemów leśnych będących w zarządzie Lasów Państwowych i spowodują dalszą fragmentację siedlisk. Lasy to nasza ochrona w dobie zmiany klimatu. Musimy zwiększać ilość lasów i chronić, za wszelką cenę, najcenniejsze siedliska.” – mówi Krzysztof Rydel, specjalista ds. ochrony przyrody w lasach Fundacji WWF Polska.

Źródło: https://www.wwf.pl/aktualnosci/las-na-wynos