Nowoczesna edukacja ekologiczna zaczyna się już w przedszkolu

Nowy rok szkolny to również pierwsze kroki w placówkach edukacyjnych nieco młodszych dzieci – przedszkolaków. Zajęcia uwrażliwiające na tematy związane ze środowiskiem, a nawet nauka odpowiedzialnego gospodarowania zasobami wodnymi, to tylko niektóre z tematów podejmowanych przez przedszkola, w których programach znajdują się wątki związane z ekologią.

 

„Ciekawość świata tkwi w każdym z nas, ale u dzieci jest ona niezwykle rozbudowana. Zadają nieustannie pytania, są ciekawi zagadnień naukowych, bogactwa i różnorodności świata, mechanizmów rządzących przyrodą. Najważniejsze jest towarzyszenie im w drodze odkrywania świata, danie narzędzi intelektualno-percepcyjnych,  które  pozwalają  kreatywnie  reagować  na  procesy zachodzące na świecie” – mówi na łamach raportu UN Global Compact „Edukacja ekologiczna w Polsce” Anna Machacz, architekt edukacji i pedagog (2021).

Wzmacnianie naturalnej ciekawości świata to najczęstszy powód dla którego rodzice co raz chętniej zapisują dzieci do przedszkoli z ekologiczną ofertą dydaktyczną. Co je wyróżnia? Przede wszystkim program edukacyjny ukierunkowany na budowanie świadomości ekologicznej najmłodszych polegający na codziennym obcowaniu z naturą, angażowaniu dzieci do uprawy roślin w przedszkolnych ogródkach,  a nawet wspólne przygotowywanie wegańskich posiłków z wykorzystywaniem zebranych plonów.

„Edukacja ekologiczna, służąca budowaniu  odpowiedzialności  za  środowisko  naturalne, rozpoczyna się już w okresie przedszkolnym i znajduje mądrą kontynuację na kolejnych etapach edukacji. Opisywanie, wyjaśnianie, angażowanie, zachęcanie, eksperymentowanie, budowanie poczucia sprawstwa i odpowiedzialności, powinny być wyróżnikami tej wyjątkowej w treści i znaczeniu edukacji, do jakich należy edukacja ekologiczna” – dodają prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur i dr Monika Sady (UN Global Compact, 2021).

W realizacji tego założenia pomocne są proekologiczne inicjatywy, takie jak akcja „Obiecajmy”, w ramach której w wybranych przedszkolach, położonych na terenach najbardziej zagrożonych suszą hydrologiczną instalowane są zbiorniki retencyjne, pomagające w codziennym gromadzeniu deszczówki. Dzieci w przedszkolach objętych programem otrzymają również niezbędne zestawy narzędzi wraz z nasionami warzyw i owoców, dzięki którym z łatwością mogą dbać o roślinność przy okazji świetnie się bawiąc i kształtując swoją miłość do przyrody. Przedszkolaki otrzymują także książeczki o dzielnej kropelce Amelce, która w zabawny i przystępny sposób tłumaczy najmłodszym, jak codziennie mogą oszczędzać wodę, a nauczyciele zaopatrywani są w scenariusze lekcji umożliwiające rzetelną edukację najmłodszych na temat konieczności oszczędzania wody.

„Bez wody nie ma życia. W hierarchii wszystkich potrzeb życiowych organizmów woda zajmuje pierwsze miejsce – na równi z tlenem. I choć wiemy, że bez wody nie ma życia, zapominamy o jej oszczędzaniu i o tym, że nie da się jej zastąpić. Do dzisiaj bowiem człowiek nie opanował umiejętności i technologii pozwalającej na bezpieczne jej wytwarzanie” – mówi Grzegorz Walijewski, Zastępca Dyrektora Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju i Rzecznik Prasowy IMGW-PIB.

Kampania Obiecajmy prowadzona jest przez markę Finish wraz z partnerem merytorycznym, IMGW-PIB – Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym, marką Bosch i National Geographic.

Więcej: https://obiecajmy.finish.pl/