Nowa strategia zrównoważonego finansowania Komisji Europejskiej

6 lipca 2021 r. Komisja Europejska przyjęła ambitny i kompleksowy pakiet środków mających na celu poprawę przepływu pieniędzy na finansowanie przejścia na zrównoważoną gospodarkę, dzięki umożliwieniu inwestorom przekierowania inwestycji w kierunku bardziej zrównoważonych technologii i przedsiębiorstw. Środki te będą odgrywać zasadniczą rolę w osiągnięciu Europejskich celów w zakresie klimatu i ochrony środowiska. Pakiet składa się z trzech elementów.

Nowa strategia zrównoważonego finansowania, która ma na celu wspieranie finansowania transformacji w kierunku zrównoważonej gospodarki poprzez zaproponowanie działań w czterech obszarach: finansowanie w okresie przejściowym, włączenie społeczne, odporność i wkład systemu finansowego oraz globalne ambicje.

Więcej: https://ec.europa.eu/finance/docs/law/210704-communication-sustainable-finance-strategy_en.pdf

Źródło: Deloitte