Nowa publikacja Komisji Europejskiej nt. CSR

Komisja Europejska opublikowała Kompendium polityk stosowanych w krajach Unii Europejskiej w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (Corporate Social – Responsibility National Public Policies in the European Union – Compendium 2014). Publikacja powstała częściowo w oparciu o rezultaty przeprowadzonego w 2013 przeglądu Państw Członkowskich UE w odniesieniu do społecznej odpowiedzialności biznesu.

Kompendium zawiera także aktualizacje dotyczące działań podjętych przez Państwa Członkowskie UE od czasu opublikowania w 2011 r. Komunikatu Komisji Europejskiej nt. CSR pt. „Odnowiona strategia Unii Europejskiej na lata 2011-2014 dotycząca Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw” (COM(2011)681). Najbardziej popularne działania oraz dobre praktyki zostały ujęte w sekcjach tematycznych. W załączniku zaś przedstawiono działania w prowadzone przez poszczególne kraje UE.

Więcej: http://ec.europa.eu

Źródło: Ministerstwo Gospodarki