#niezwalniajmy – utrzymajmy miejsca pracy

Akcja społeczna #niezwalniajmy to reakcja na obecną sytuację na rynku pracy, który istotnie zmienił się wraz z pandemią koronawirusa. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na konieczność utrzymania jak największej liczby miejsc pracy tak, aby gospodarka jak najszybciej mogła się odrodzić.

Inicjatorem i organizatorem akcji jest Homejob, portal pracy zdalnej i elastycznej. Patronami akcji są: Polskie Stowarzyszenie HR, Business Centre Club, Karta Różnorodności koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Global Compact Network Poland, CR Navigator, Better, Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe i Admind.

Obecny czas to wielki sprawdzian współpracy i solidarności międzyludzkiej. Pracownicy liczą na swoich pracodawców, ale i oni liczą na swoich pracowników: że zrozumieją pewne posunięcia, że pomogą im, swoją postawą, przetrwać ten trudny czas – czytamy na stronie akcji.

Do akcji wciąż dołączają nowe firmy, deklarując tym samym, wolę utrzymania miejsc pracy. Co jeśli będzie konieczne w jej przypadku ograniczenie kosztów w związku z obecną sytuacją gospodarczą spowodowaną koronawirusem? W pierwszej kolejności redukowane będą inne koszty niż koszty związane z zatrudnieniem, aby ochronić jak najwięcej etatów.

Więcej informacji o akcji znajduje się na stronie: https://niezwalniajmy.pl/