Nie tylko 8 marca okazją do zadbania o dobrostan kobiet

W drugim największym polskim banku hasło „Bez cukru” to nie odpowiedź na pytanie o sposób picia kawy lub herbaty, lecz nazwa programu rozwojowego dla pracujących w nim kobiet. Tym samym Pekao udowadnia, że nie tylko 8 marca jest okazją do zadbania o dobrostan pań.

„Bez cukru” to najnowsza inicjatywa Banku Pekao, która powstała z myślą o kobietach w nim zatrudnionych i z ich decydującym udziałem. To właśnie panie nadały jej kształt i wybrały nazwę.

Stworzenie programu poprzedziło badanie przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 795. kobiet zatrudnionych we wszystkich obszarach banku i zajmujących różne stanowiska  w hierarchii. To pozwoliło na stworzenie projektu, który najpełniej odpowiada zgłoszonym przez respondentki potrzebom.

W jego ramach kobiety, które stanowią ponad 70 proc. grona pracowników Banku Pekao, będą mogły uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach poświęconych m.in. przywództwu, budowaniu marki personalnej, zagadnieniom związanym z rewolucją cyfrową, efektywnym zarządzaniem czasem i godzeniem wyzwań wynikających z łączenia pracy zawodowej z rolą rodzica.

– Coco Chanel mawiała „może urodziłaś się bez skrzydeł. Ale najważniejsze, żebyś nie przeszkadzała im wyrosnąć”. Poprzez program „Bez cukru” chcemy wesprzeć kobiety pracujące w naszym banku właśnie w rozwinięciu skrzydeł. I to zarówno poprzez wzmacnianie i rozwój posiadanych przez nie kompetencji zawodowych, jak i pomagając im odkryć wewnętrzną siłę, dzięki której sukces jest w zasięgu ręki każdej z nich – mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao odpowiedzialna za Pion MŚP i inicjatorka programu „Bez cukru”.

„Bez cukru” będzie także platformą wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Jednym
z pierwszych przedsięwzięć zainicjowanych przez jego uczestniczki było utworzenie ogólnobankowej, networkingowej „Sieci Kobiet”, koordynowanej przez liderki ze wszystkich regionów Polski, w których obecny jest Bank Pekao.

Działania w ramach projektu „Bez cukru” będą trwały przez cały rok, a zmiany w jego formule będą pochodną zgłaszanych potrzeb i oczekiwań jego uczestniczek.

Źródło: Pekao SA