Nie chodzi o to, by być najlepszym na świecie, tylko najlepszym dla świata

CSR zwiększa zaufanie do przedsiębiorstwa, dlatego już 80 proc. dużych firm angażuje się w działania na rzecz społecznej odpowiedzialności. Strategie są różne. Najczęściej firmy zachęcają pracowników, by dbali o środowisko naturalne lub inspirują do aktywności fizycznej. Dynamicznie rozwijającą się tendencją są zachęty do działań na rzecz lokalnych społeczności. Tak robi PKP Energetyka realizująca projekt „Grantspołeczni”.

Jak wskazuje badanie „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej” powodem zaangażowania w CSR jest dla 67 proc. przedsiębiorstw wzmocnienie pozytywnego wizerunku oraz zwiększające się zaufanie wśród pracowników (35 proc.) i klientów (32 proc.).

Słuszność tego typu działań potwierdzają badania „The 2018 Deloitte Millennial Survey”, według których aż 83 proc. ankietowanych przedstawicieli pokolenia Y (tzw. millenialsi) jest zdania, że sukces przedsiębiorstwa powinien oznaczać coś więcej niż tylko wyniki finansowe. 75 proc. badanych uważa wręcz, iż międzynarodowe korporacje mają potencjał, by rozwiązywać problemy społeczne oraz te związane z ochroną środowiska.

Firmy coraz częściej zaczynają więc działać zgodnie z zasadą: nie chodzi o to, żeby być najlepszym na świecie, ale być najlepszym dla świata (motto organizacji nadającej certyfikaty potwierdzające społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw).

Pierwsze roboty za płoty

Przykładem programu skierowanego do pracowników i mającego na celu zaangażowanie ich w działania na rzecz lokalnej społeczności są „Grantspołeczni” w PKP Energetyka. W ramach projektu każdy pracownik, który ma pomysł na projekt społeczny lub zna potrzebującą wsparcia organizację społeczną, może ubiegać się o grant umożliwiający realizację swojego pomysłu.

W pierwszej, ubiegłorocznej edycji „Grantspołecznych”, zrealizowano 10 inicjatyw. Do aktualnie trwającej drugiej wpłynęło 20 zgłoszeń, z których wybrano 11 i wszystkie już zrealizowano. Najwyżej oceniono projekt „Pierwsze roboty za płoty”, zakładający stworzenie przy jednej z wiejskich szkół mobilnej minipracowni robotycznej.

Dzięki pracowni uczniowie z Lisewa Malborskiego i Szymankowa (woj. pomorskie) mają możliwość poznania zasad konstruowania i programowania prostych robotów oraz zdobycia podstawowej wiedzy na temat mechatroniki. Swoją wiedzę poszerzają także nauczyciele, którzy są przeszkoleni, by mogli prowadzić zajęcia. Szkoleniami, na zasadzie wolontariatu, zajęła się grupa wspierana przez absolwentów obu szkół, obecnie uczniów techników i studentów politechniki.

Robotyka to jeden z najważniejszych trendów w edukacji. Mimo to w szkołach w Lisewie i Szymankowie nie odbywały się żadne związane z nią zajęcia. Nie było ani odpowiedniego zaplecza technicznego, ani pomocy dydaktycznych. Do tego przeważnie temat ten był nauczycielom obcy. Dzięki projektowi „Pierwsze roboty za płoty” wiejskie szkoły z terenu gminy Lichnowy zyskały nowoczesne narzędzie do pracy z młodzieżą. Uczniowie mają szansę na rozwój zarówno z zakresu IT, jak i w obszarze komunikacji oraz współpracy w grupie – mówi Dawid Jakubowski z PKP Energetyka, lider projektu „Pierwsze roboty za płoty”. Z przyznanego przez zatrudniającą go firmę grantu zakupiono wyposażenie pracowni.

Grupa społeczników remontuje boisko

Innym projektem zrealizowanym dzięki pracownikom PKP Energetyka jest remont zaniedbanego boiska w Korwinowie (woj. śląskie). Przed laty było to ulubione miejsce spotkań okolicznych mieszkańców w każdym wieku. Rozegrano na nim mnóstwo udanych meczów w kosza, siatkówkę i badmintona. Dzięki remontowi obiekt stał się bardziej nowoczesny i przyjazny mieszkańcom. – Boisko w Korwinowie lata świetności miało dawno za sobą. Uznaliśmy, że warto je odnowić i spróbować wrócić do wspólnych sportowych spotkań. Być może to właśnie tu swoje pierwsze mecze rozegra przyszła gwiazda NBA – mówi Konrad Walczak, inicjator projektu z PKP Energetyka.

Przyznany grant przeznaczono na zakup profesjonalnych zestawów do gry w siatkówkę oraz badmintona, wymianę tablicy do gry w kosza, zakup farby, którą wspólnie m.in. z mieszkańcami, członkami klubu seniora oraz członkami lokalnego Stowarzyszenia Stacja Rozwoju „Słowikor” pomalowano stare słupki i odnowiono oznakowanie na płycie boiska. Wiosną na boisku w Korwinowie ruszą kolejne prace, zaplanowane na kilka najbliższych lat. Tym razem zostaną one sfinansowane z funduszu sołeckiego, ponieważ w projekt zaangażowali się także przedstawiciele sołectwa Korwinów (sołtys, Rada Sołecka, lokalny radny, a także wiceprzewodniczący Rady Gminy).

Dlaczego firmy angażują się w tego typu działania? Stoi za tym nie tylko moda, ale także oddolna inicjatywa samych pracowników i chęć pomagania innym. Wiele młodych osób chętniej pracuje w organizacjach, które angażują się społecznie – według Institute for Corporate Productivity aż 93 proc. przedstawicieli generacji Z w czasie rekrutacji zwraca uwagę na politykę społeczną potencjalnego pracodawcy. Specjaliści od HR podkreślają: pracownicy z pokolenia Y i Z bardzo łatwo tracą zaufanie do pracodawcy – świetnie posługują się technologiami i łatwo weryfikują w sieci informacje o firmach i ich faktycznych działaniach.