“Nić przewodnia – koloru i światła” w Galerii Marchand w Białymstoku

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy “Nić przewodnia – koloru i światła”,
które odbędzie się w Galerii MARCHAND ,3 września 2020 r. (czwartek) o godz. 18:00
(ul. Kilińskiego 12, Białystok).

W starożytności uważano, że kolor jest bytem, a za konieczną część każdej barwy uznano światło. Opowiadanie przez Artystów o kolorze i świetle językiem sztuki zazwyczaj ma swoje źródło w ich mentalnych, filozoficznych i symbolicznych poszukiwaniach oraz wynika z fascynacji dualną i dynamiczną naturą światła.

Gdyby mówić o świetle językiem metafory, można porównać je do wiotkiej, kruchej nici. Dzięki niemu wszystko staje się widoczne, lecz także mniej uchwytne.

Figuratywne kompozycje Ewy Miazek zdają się unieruchomione chłodnym światłem – ukryte za nim niczym za taflą delikatnego szkła. Obniżona temperatura barwna nawet ciepłych kolorów wnosi do wnętrza obrazu zarówno niepewność, jak i spokój.

Ze światła wywodzą się wszystkie barwy. Artysta Zbigniew Nowosadzki buduje przestrzeń swych obrazów czystym i świetlistym kolorem. Malarz subtelnie gra różnicami temperaturowymi pomiędzy barwami. Pozwala nasyconemu kolorowi stworzyć rozległe przestrzenie rozciągające się w poziomach i pionach, stonowane, sprzyjające pojedynczym emocjom.

Powszechnie wiadomo, że kolor sięgnie swych granic, gdy uplasuje się w odpowiednim kontekście innej barwy. Sugestywne obrazy Anny Alicji Trochim to płaszczyzny, gdzie w kolor uderzyło światło. Dynamicznie rozbłyskujące, porządkuje wielobarwne kompozycje, opanowuje je i rozwarstwia, odkrywając nowe przestrzenie, nowe wymiary.

Dziś światło niemal zawsze jest nośnikiem tradycyjnych treści symbolicznych. W swych stabilnych przestrzeniach Anna Hlebowicz zamyka światło w konkretnych, foremnych kształtach kół i kwadratów. W rytmicznych układach tkanin na monochromatycznych płaszczyznach światło buduje niuanse kolorystyczne, przemyka się w układzie nici i buszuje w szczelinach zamkniętych splotów. Rozjaśnione, niemal białe świetlne kręgi i kule niosą przesłanie semantyczne o harmonii jaźni i kosmicznej wieczności.

Światło to nie tylko krucha nić czy błysk świetlnej fali – to siła nośna życia. Wraz z kolorem sprawia, że świadomość odbiorcy wychodzi na chwilę poza poziom czysto konkretny, aby odczuć, że życie ewoluuje, przemija, wciąż się przeistacza. Nić przewodnia światła i koloru wypełnia ludzką rzeczywistość nieograniczoną energią, przez co skłania do pochwały istnienia w każdym jego przejawie. Tkaniny i hafty Delfiny Krasickiej powstały z inspiracji naturą we wszystkich zaistniałych formach. Pogodne, kolażowe tkaniny, przetworzone w duchu abstrakcji podświadome migawki i zapamiętane wspomnienia z dzieciństwa i egzotycznych podróży tworzą otwartą, kolorystyczną opowieść o niepowtarzalności życia. Swobodnie komponowane, świeże i rozwibrowane zaskakują bogactwem plastycznych wątków.

Obecne we wspólnej przestrzeni obrazy Artystów z Galerii Delfiny wzajemnie oddziałują na siebie i tworzą nowe wizualne, a także znaczeniowe konteksty. Kolor to prototyp wizualnego systemu znaków, a światło posiada już tak bogatą symbolikę, że nie sposób spojrzeć na nie jak na jaśniejsze miejsce na obrazie. Poprzez fascynację relacjami pomiędzy kolorem i światłem Artyści zachęcają do czerpania siły z emocjonalnego pejzażu, który tworzą. Taki cel przyświecał Delfinie Krasickiej, która czuła, że tkając swe malarskie impresje, porusza się w przestrzeni innej niż zastana, wśród energii barwnych pozwalających uchwycić wewnętrzne światło każdej rzeczy – światło dające witalność i nadzieję.

Weronika Zasada-Stańska