NEXERA wspiera liderów oświaty jako sponsor programu APLO

Nexera kolejny raz została partnerem programu Akademii Przywództwa Liderów Oświaty (APLO). Dzięki zaangażowaniu firmy pięciu dyrektorów szkół z Regionów Nexery będzie miało okazję wziąć udział w unikalnym, rocznym projekcie, polegającym na bliskiej współpracy kadry pedagogicznej z doświadczonymi trenerami biznesu i specjalistami z zakresu psychologii, socjologii i innowacji społecznych.

 

APLO, czyli Akademia Przywództwa Liderów Oświaty, to projekt stworzony w 2011 r. przez Instytut Humanites, który zapoczątkował dyskusję o potrzebie systemowych zmian w Polsce w zakresie przywództwa w edukacji. Istotą programu jest rozwój kompetencji wśród kadry pedagogicznej poprzez ścisłą współpracę dyrektorów szkół z wiodącymi wykładowcami ze świata biznesu, psychologii, innowacji społecznych, socjologii i pedagogiki, kształcących czołowych liderów. Projektowi przyświeca idea budowy i rozwijania umiejętności wśród najbardziej aktywnych dyrektorów szkół, którzy mają odwagę wychodzić poza utarte schematy edukacji i potrafią angażować innych w realizowane przez siebie projekty. Program trwa rok i składa się z tematycznych sesji warsztatowych oraz indywidualnej współpracy przez okres 4-6 miesięcy z wyznaczonym mentorem z biznesowej kadry zarządzającej najwyższego szczebla. W tym roku Nexera sfinansowała udział w programie APLO pięciu dyrektorom szkół z miejscowości Oblędorek, Mazowsze, Tur, Ruś i Gierzwałd.

– Zeszłoroczna edycja programu APLO, której Nexera była partnerem, spotkała się z dużym zainteresowaniem dyrektorów szkół w Regionach. Cieszymy się, że inicjatywa została odebrana tak pozytywnie, a zaangażowanie uczestników przekroczyło nasze oczekiwania. Kandydatów do wzięcia udziału w tegorocznej edycji programu było nawet więcej niż w poprzednim roku. Włączając się w program APLO, wspieramy idee rozwoju liderów kształcenia, którzy będą mogli w pełni wykorzystać potencjał nowoczesnych technologii oraz nowoczesnej edukacji. Nexera chętnie angażuje się w inicjatywy realizujące ważne edukacyjnie i społecznie kwestie, mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców Regionów, gdzie rozwijamy naszą sieć. Jak wynika z sondażu Nexery, w momencie ogłoszenia zdalnego nauczania w marcu 2020 r., jedynie 28% ankietowanych przyznało, że polskie szkoły są gotowe do przejścia na tryb nauki online w pełnym wymiarze. Tym ważniejsze jest rozwijanie umiejętności dyrektorów i nauczycieli, aby byli w stanie sprostać wymaganiom dzisiejszej rzeczywistości. Udział w inicjatywie Akademii Przywództwa Liderów Oświaty to szansa dla kolejnych liderów edukacji na zdobycie nowych kompetencji biznesowych, które będą mogli wykorzystać w swojej codziennej pracy – mówi Paweł Biarda, członek zarządu Nexery, firmy, która jest pierwszym w Polsce wyłącznie hurtowym operatorem światłowodowej sieci dostępowej o dużej skali.

– Po wielu rozmowach z dyrektorami szkół, wiemy, że współczesna edukacja nie nadąża za tempem zmian w otoczeniu, zarówno w zakresie treści, jak i metod nauczania – podkreśla Zofia Dzik, inwestor, przedsiębiorca i twórca Akademii Przywództwa Liderów Oświaty (APLO). –  Po to, aby szybko reagować na zmieniające się okoliczności, trzeba mieć umiejętności, które wspierają samosterowność człowieka, jego wewnętrzny kompas, zdolność krytycznego myślenia. Kluczowe dziś kompetencje, takie jak umiejętność uczenia się i oduczania, inteligencja emocjonalna, budowanie relacji i współpracy, samodzielność, wytrwałość i branie odpowiedzialności za podejmowane decyzje są rozwijane w znikomym stopniu w szkole i niestety również w rodzinach, ze względu na postępujące zjawisko kryzysu więzi. Jeśli zatem chcemy podnieść jakość edukacji, która zapewni zarówno właściwy przekaz wiedzy, jak i rozwój kompetencji, osoby zarządzające placówkami oświatowymi muszą mieć szansę rozwoju na poziomie, który do tej pory był zarezerwowany, głównie ze względu na barierę finansową, dla najwyższej kadry biznesowej.

W naszym programie poszerzamy perspektywę,  łączymy różne światy, dlatego też cenimy sobie możliwość współpracy z Nexera. Praktyczny wymiar APLO wspiera także ponad 350 wysokiej rangi menedżerów biznesowych, którzy pracują indywidualnie z naszymi dyrektorami jako coache/mentorzy. W tym roku  odbywa się już XII edycja Programu –  dodaje Zofia Dzik.

Nexera rozwija swoją sieć w czterech Regionach Polski: Łódzkim, Świętokrzyskim, Kujaw z Pomorzem i Mazowszem oraz Regionie Warmii i Mazur, zapewniając szybki, stabilny i pewny dostęp do cyfrowego świata. Docelowo, firma obejmie swoim zasięgiem 3 000 szkół i jednostek edukacyjnych w 1900 lokalizacjach. 1815 lokalizacji już dziś korzysta z sieci Nexery. Dodatkowo, szkoły znajdujące się w sieci OSE mają zagwarantowany, bezpłatny dostęp do łącza internetowego o prędkości do 100 Mb/s.

– Zdalny tryb zajęć i przeniesienie obowiązków do internetu postawiło przed polskim systemem nauczania nowe wyzwania. Aby sprostać wymaganiom cyfrowej edukacji należy przede wszystkim udostępnić placówkom i domostwom dostęp do niezawodnej i stabilnej sieci oraz nauczyć uczniów i nauczycieli korzystać z dobrodziejstw cyfryzacji. Jesteśmy przekonani, że program APLO  skutecznie wesprze liderów oświaty w zdobywaniu nowych kompetencji tak, aby byli w stanie odpowiedzieć na wymagania i potrzeby dzisiejszego systemu szkolnictwa – podsumowuje Paweł Biarda.

Cykl warsztatów w ramach programu APLO potrwa do grudnia 2021 r, a pierwsze inauguracyjne spotkanie odbyło się 16 lutego.

Źródło: Nexera