Nestlé zobowiązuje się do dalszych działań na rzecz niemarnowania żywności.

Nestlé i inni członkowie Forum Dóbr Konsumpcyjnych (Consumer Goods Forum, CGF) zobowiązali się do zmniejszenia o połowę ilości odpadów żywnościowych w całej swojej działalności do 2025 roku w porównaniu z rokiem 2016 i wspierania celów ONZ w tym zakresie.

Według CGF co roku na świecie marnuje się aż 30% wyprodukowanej żywności (1,3 mld ton), co generuje 3,3 mld ton emitowanych do atmosfery gazów cieplarnianych. Udział wody w tych stratach jest trzy razy większy niż objętość największego w Europie Zachodniej Jeziora Genewskiego, a wartość marnowanej żywności wycenia się na 690 mld CHF (750 mld USD).

Forum Dóbr Konsumenckich (CGF) łączy producentów towarów konsumpcyjnych oraz detalistów z tego sektora, w sumie aż 400 podmiotów działających na rzecz pozytywnych zmian i zwiększenia wydajności prowadzenia praktyk biznesowych w swoim obszarze. Podczas światowego szczytu CGF w Nowym Jorku członkowie forum ogłosili Postanowienie w zakresie Strat Żywności (Food Waste Resolution), zobowiązujące ich do redukcji odpadów spożywczych. Postanowienie CGF uzupełnia niedawno ogłoszone zobowiązanie Nestlé do zmniejszenia strat odpadów żywnościowych jako elementu tworzenia wspólnej wartości (ang. Creating Shared Value, CSV). Przyczyni się ono również do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2030 w zakresie odpadów spożywczych. Państwa członkowskie ONZ są zobowiązane przyjąć te cele we wrześniu. Zawierają one klauzulę dotyczącą m.in. ograniczenia o połowę odpadów żywnościowych per capita oraz ograniczenia strat żywności w całym łańcuchu produkcyjnym i dostawczym.

– Postanowienie ONZ w sprawie strat żywności, które przyjęła Rada Dyrektorów CGF, prezentuje naszą gotowość do zaangażowania i podjęcia działań w obszarze, w którym wspólny wysiłek podmiotów przemysłu spożywczego może przyczynić się do realnej zmiany – powiedział Paul Bulcke, Prezes Nestlé S.A. oraz współprzewodniczący CGF.