Nestlé Polska opublikowało Raport Tworzenia Wspólnej Wartości 2014-2016

Od początku swojej działalności Nestlé wywiera pozytywny wpływ na społeczeństwo i działa na rzecz podnoszenia jakości życia i dążenia do lepszej przyszłości. W najnowszym raporcie „Nestlé w Polsce w zakresie Tworzenia Wspólnej Wartości” zostały zaprezentowane działania, jakie podejmuje firma w tym zakresie. Raport dostępny jest w formie cyfrowej na stronie www.raportnestle.pl.
Opublikowany Raport Tworzenia Wspólnej Wartości prezentuje działania Nestlé w Polsce z 3 ostatnich lat (2014-2016) w obszarach: Dla każdego człowieka i każdej rodziny, Dla naszych społeczności oraz Dla naszej planety. Raport podsumowuje działania i prezentuje zobowiązania na najbliższe 3 lata: 2017-2019. Raport został zweryfikowany przez organizację certyfikującą raporty społeczne – Global Reporting Initiative na poziomie CORE.

W ramach działań dla każdego człowieka i każdej rodziny Nestlé w Polsce zredukowało poziom soli w produktach o 11% i cukru o 9%. Firma planuje dalszą redukcję soli o 10% i cukru o 5% w swoich produktach zgodnie z globalnymi wytycznymi. Nestlé w ciągu najbliższych 3 lat zamierza pomóc 1,5 mln dzieciom w Polsce w prowadzeniu zdrowszego stylu życiu. Jednym z działań podejmowanych w tym zakresie jest program edukacyjny skierowany do gimnazjalistów “Żyj smacznie i zdrowo” oraz „Lekkoatletyka dla każdego”, mający na celu upowszechnianie aktywności fizycznej oraz zdrowego odżywiania wśród dzieci i młodzieży, który Nestlé prowadzi wspólnie z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki.

Priorytetem Nestlé nadal będzie wspieranie rozwoju prężnych i aktywnych społeczności. Nestlé dużą wagę przywiązuje do współpracy z rolnikami lokalnie. Wciągu ostatnich 3 lat na potrzeby produkcji w fabryce w Rzeszowie, Nestlé zakupiło od polskich rolników surowce za łączną kwotę 16 mln zł. Firma będzie kontynuowała promocję adopcji zwierząt poprzez współpracę i partnerstwo w programie „Adopciaki”. Dzięki niemu ponad 350 zwierząt do tej pory znalazło nowy dom. Przez kolejne lata Nestlé będzie konsekwentnie wspierać zatrudnienie młodych. W ramach inicjatywy Nestlé needs YOUth, firma stworzyła w latach 2014-2016 ponad 2000 szans zatrudnienia i planuje stworzyć kolejnych 1300 do 2020. Firma nadal będzie realizowała szereg warsztatów w ramach filaru „Gotowość do pracy” oraz pracowała nad rozwojem Sojuszu dla Młodych.

Działania Nestlé wobec ochrony środowiska naturalnego obejmują zmniejszanie zużycia wody na tonę produktu oraz ulepszanie opakowań. Tylko w ostatnich 6 latach w fabrykach Nestlé Polska zredukowano zużycie wody na tonę produktu o 22%. Firmie zależy na udoskonaleniu opakowań swoich produktów, m.in. poprzez redukcję ich wagi. Dzięki podejmowanym działaniom, jedynie w 2016 roku w Nestlé Polska udało się zaoszczędzić 536 ton surowca.

W ramach zobowiązań działania Nestlé w tym zakresie obejmują redukcję wody do 2020 roku o 35% na tonę produktu w każdej kategorii produktowej w porównaniu do 2010 roku, a także użycie w 100% odnawialnej energii elektrycznej w fabrykach Nestlé w Polsce.