Nauka i biznes łączą siły dla dobra pacjentów

Nowe leki czy inne odkrycia z dziedziny farmacji, ratujące zdrowie i życie pacjentów, a także podnoszące jego komfort, nie mogłoby powstać bez zaangażowania naukowców oraz całego zaplecza – nowoczesnych laboratoriów i instytutów badawczo-rozwojowych. Współpraca biznesu ze środowiskiem naukowym jest motorem postępu oraz innowacji. Wspieranie projektów na styku nauki i biznesu to jeden z celów Hasco-Lek S.A.

Ciągły rozwój to bez wątpienia najważniejszy element każdej firmy. Dlatego tak ważnym obszarem działań Hasco-Lek S.A. jest pion badawczo-rozwojowy. Od 2004 r. za działania w obszarze projektów badawczych oraz technologiczny rozwój produktów leczniczych odpowiada innowacyjne Centrum Badawczo‑Rozwojowe Novasome, jedna ze spółek Grupy Hasco. W 2018 r. CBR Novasome poszerzyło swoją działalność o Ośrodek Badań Klinicznych. Ścisła współpraca badawczo-rozwojowa, wymiana doświadczeń i najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych przekłada się na konkretne wyniki oraz w perspektywie – korzyści dla pacjentów.

W portfolio Hasco-Lek S.A. znajduje się ponad 350 produktów: leków, suplementów diety, wyrobów medycznych oraz kosmetyków. Spośród tych produktów Polacy najczęściej sięgają po leki przeciwbólowe z rodziny IBUM – zarówno w postaci kapsułek żelatynowych miękkich dla dorosłych, jak i zawiesiny dla dzieci. Najprawdopodobniej każdy z nas w czasie przeziębienia choć raz zastosował syrop prawoślazowy, a w swojej apteczce z pewnością ma wodę utlenioną produkowaną przez Hasco-Lek.

„Sumienna, często trwająca kilka lat, praca nad produktem wykonana przez naszych pracowników oraz dostęp do zaawansowanych sprzętów, umożliwiły wprowadzenie na rynek wielu innowacyjnych produktów.” – mówi dr Tomasz Han, Wiceprezes Hasco-Lek S.A. oraz Prezes CBR Novasome sp. z o.o. „Trudno pominąć tu takie marki jak Mel – unikatowy produkt przeciwbólowy rozpuszczający się w ustach czy Nomigren – specjalistyczny lek przeciwmigrenowy z almotryptanem. Dumni jesteśmy też z takich produktów takich jak: Hascovir Lipożel, Ferovit Bio Special czy Magmil Bio Special, w których zastosowaliśmy opatentowaną technologię liposomalną. Polega ona na zamknięciu substancji czynnej w dwuwarstwowej otoczce lipidowej, co zwiększa biodostępność leku i jednocześnie zmniejsza ryzyko występowania działań niepożądanych” – dodaje.

Istotną kwestią dla firmy jest wychodzenie naprzeciw potrzebom społecznym. Dostrzegana jest coraz większa świadomość zdrowotna pacjentów. W tym zakresie ważnym elementem opieki zdrowotnej staje się więc możliwość stosowania leków wydawanych bez recepty. I w tym kierunku również prowadzone są badania w Hasco-Lek, aby potrzeby te zaspokajać.

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem jest kluczem do postępu. Hasco-Lek, jako jeden z największych pracodawców Dolnego Śląska od wielu lat współpracuje z publicznymi uczelniami z terenu Wrocławia. Partnerstwo z ośrodkami nauki zlokalizowanymi w tym samym mieście, co siedziba firmy, jest jednym z istotnych filarów społecznej odpowiedzialności firmy Hasco-Lek S.A. w jego najbliższym otoczeniu.

„Współpraca ze środowiskiem naukowym przynosi wielowymiarowe korzyści. Przeprowadzane w firmie badania oraz współpraca z wieloma uczelniami wyższymi umożliwiają naszym pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Nasi pracownicy chętnie dzielą się zdobytą w firmie wiedzą ze studentami, prowadząc na uczelniach liczne prelekcje i wykłady” – wskazuje dr Tomasz Han.

Hasco-Lek S.A. współpracuje z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu.

“Wspólne inicjatywy realizowane przez Hasco-Lek i Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, mają na celu stworzenie warunków wspomagających współpracę środowiska nauki i biznesu. Cennym elementem tej kooperacji są działania zmierzające do wdrożenia w praktyce wyników prowadzonych prac badawczo-rozwojowych i ich upowszechnienie, wspólne uczestnictwo w konferencjach naukowych, wzajemna pomoc w uzyskiwaniu dostępu do najnowszych osiągnięć naukowych i  technicznych, a także wspólna realizacja prac magisterskich oraz doktoratów wdrożeniowych” – mówi Profesor Sławomir Berski, dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

Ważnym elementem aktywności Hasco-Lek S.A. jest też przynależność do wielu instytucji i organizacji branżowych. Spółka jest jednym z założycieli Polskiej Izby Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych „Polfarmed”, która zrzesza krajowych przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania m.in. produktów leczniczych i wyrobów medycznych. W składzie Rady Izby do tej pory zasiada dr Stanisław Han. Przedsiębiorstwo od wielu lat jest także członkiem Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, które swoje działania realizowało między innymi poprzez wydawanie czasopisma Postępy Fitoterapii, gdzie redaktorem naczelnym był dr Stanisław Han.

Materiał Partnera Strategicznego XIII edycji Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”