Najwyższe odznaczenie państwowe dla prof. Roszkowskiego

Ekonomista, historyk i nauczyciel, a przede wszystkim człowiek, który całe swoje życie poświęcił działaniom na rzecz kształtowania społeczeństwa obywatelskiego i działalność publiczną. Prof. dr hab. Wojciech Roszkowski został odznaczony Orderem Orła Białego. To najwyższe odznaczenie państwowe przyznawane przez Prezydenta RP.

– W uznaniu znamienitych zasług w popularyzowaniu i upowszechnianiu wiedzy naukowej, za zaangażowanie na rzecz kształtowania społeczeństwa obywatelskiego i działalność publiczną – to słowa, które wybrzmiały w Pałacu Prezydenckim 3 maja br. Prof. Roszkowski został odznaczony Orderem Orła Białego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę podczas uroczystości z okazji 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Prof. dr hab. Wojciech Roszkowski jest ekonomistą, historykiem, profesorem nauk humanistycznych, nauczycielem akademickim i autorem wielu publikacji z zakresu historii Polski, w tym wydawanej w podziemiu pod pseudonimem Andrzej Albert „Najnowszej historii Polski”.

Fot. Instytut Jagielloński