Najlepsze raporty wybrane

Od 11 lat przyznawane są nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. 10 października br. ogłoszeni zostali laureaci kolejnej edycji konkursu. Zgodnie z werdyktami najlepiej dane niefinansowe za 2016 rok zaraportowali: CEMEX Polska, PKN ORLEN, Bank Zachodni WBK, Budimex, Lafarge i Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ. Konkurs Raporty Społeczne organizują: Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firma doradcza Deloitte.

Do zakończonej właśnie, 11. edycji Konkursu Raporty Społeczne zgłoszona została rekordowa liczba publikacji – 44. Wśród nich znalazło się 40 opracowanych przez firmy, 2 przez fundacje korporacyjne i po jednej przez organizację pozarządową i instytucję publiczną. Każdy z raportów oceniany był przez jury ekspertów, a także brał udział w głosowaniu internautów. Finał konkursu miał miejsce 10 października podczas gali ogłoszenia wyników w Centrum Prasowym PAP. Transmisja z wydarzenia odbywała się przez profil konkursu na Facebooku, a zapis video dostępny jest na stronie https://www.facebook.com/Raportyspoleczne/.

– Jako jurorzy zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele pracy kosztuje przygotowanie raportu z działalności niefinansowej, czyli obejmującej aktywność na polu zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. Pod tym względem powinniśmy gratulować każdej firmie i organizacji, która taką publikację opracowała. Jednak stajemy przed dużym wyzwaniem wyboru tych najlepszych raportów. Najlepiej wpisujących się w główne kryteria oceny dotyczące trzech aspektów: kompletności, zaufania i komunikacji. Na ich podstawie, a także w oparciu o dyskusję, wymianę opinii i doświadczeń podczas posiedzenia jurorów mogliśmy wyłonić, a dziś ogłosić zwycięskie raporty. Gratuluję wszystkim nagrodzonym i obyśmy za rok mogli oceniać jeszcze więcej raportów, co będzie oznaczało, że kwestie CSR coraz częściej wchodzą na właściwy poziom, dotyczący zarządzania strategicznego organizacją – komentuje Dominika Bettman, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przewodnicząca jury Konkursu Raporty Społeczne.

Nagrodzeni
Nagrody za najlepsze raporty zostały przyznane w siedmiu kategoriach. Oprócz tego jury eksperckie i dziennikarskie zdecydowały się również na przyznanie wyróżnień. Poniżej lista najwyżej ocenionych raportów społecznych.
Nagroda główna: CEMEX za najbardziej kompleksowe podejście, przejrzystość, zwięzłość oraz klarownie przedstawioną informację o zobowiązaniach i ich realizacji.
Wyróżnienie: PKN Orlen za najlepszy raport online
Wyróżnienie: Bank Zachodni WBK za wartość edukacyjną raportu
Najlepszy debiut: Lafarge
Najlepszy raport organizacji pozabiznesowej: Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ
Nagroda Giełdy Papierów Wartościowych: Budimex S.A.
Nagroda Ministra Rozwoju i Finansów: Cemex Polska Sp. z o.o.
Nagroda internautów: Bank Zachodni WBK
Nagroda Jury dziennikarskiego: Bank Zachodni WBK za kompleksowość, transparentność i ciągłe postępy w realizacji zasad zrównoważonego rozwoju
Pierwsze wyróżnienie Jury dziennikarskiego: Cemex za czytelną informację o zakresie działań firmy
Drugie wyróżnienie Jury dziennikarskiego: Lafarge za całokształt działań i kompleksowość raportu

– W badaniu, które przeprowadziliśmy w 2016 roku na pięciuset największych firmach w regionie Europy Środkowej (Deloitte CE Top 500) okazało się, że w Polsce przygotowywanych jest najwięcej raportów (26% wszystkich). W Polsce rok rocznie raportuje ok. 40 organizacji różnej wielkości. Dotychczas opublikowanych zostało ok. 330 raportów pozafinansowych, 275 zgłoszono do Konkursu Raporty Społeczne (2007-2017), które figurują w największej w Polsce Bibliotece Raportów Społecznych on-line. Cieszy nas to, że jakość raportów wzrasta, coraz więcej też pojawia się raportów zintegrowanych. 86% raportów zostało przygotowanych w oparciu o międzynarodowy standard Global Reporting Initiative (GRI). Spośród nich blisko 30% było poddanych niezależnej weryfikacji zewnętrznej. O tym, czy polskie firmy nagrodzone w tegorocznym Konkursie Raporty Społeczne staną się przykładem w zakresie sprawozdawczości niefinansowej nie tylko w Europie Środkowej, ale i w całej Unii Europejskiej dowiemy się również poznając laureatów Green Frog Awards (GFA) – jedynego konkursu  organizowanego przez Deloitte na najlepsze raporty niefinansowe w Europie Środkowej.– mówi Irena Pichola, Partner Deloitte, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej.

Konkurs Raporty Społeczne odbywa się od 2007 roku, a jego organizatorami są Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firma Deloitte. Głównym celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na znaczenie raportowania niefinansowego i wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Dzięki konkursowi wyróżniane są przedsiębiorstwa, które nie tylko prowadzą działalność, biorąc pod uwagę interes społeczeństwa i środowiska, ale także potrafią w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny zaprezentować swoje dokonania w publikowanych raportach. Konkurs przyczynia się do zwiększenia transparentności działań organizacji i podejmowania dialogu z interesariuszami, stanowi też dobre źródło inspiracji do tego, w jaki sposób ujawniać dane niefinansowe. Jest to ważne w kontekście wdrożonej w Polsce dyrektywy 2014/95/UE o ujawnianiu informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.