Najlepsze raporty społeczne wybrane

4 października w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyła się Gala 10-lecia konkursu Raporty Społeczne organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. Partnerami jubileuszu 10-lecia konkursu Raporty Społeczne byli: Puls Biznesu, Grupa Lotos i Orange Polska.   Główną nagrodę otrzymał Raport Zintegrowany 2015 Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

 
“Ile dwutlenku węgla emituje firma w ciągu roku? Ile godzin szkoleniowych zapewnia pracownikowi? Co robi, żeby być dobrym sąsiadem? To tylko niektóre informacje i dane, które można znaleźć w raportach społecznych.  Od 10 lat nagradzamy w konkursie te najlepiej sporządzone: kompletne, wiarygodne i komunikatywne.”  powiedziała, otwierając spotkanie, Mirella Panek–Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Do 10. edycji konkursu Raporty Społeczne zgłoszone zostały 32 raporty w tym 8 debiutów, 7 raportów zintegrowanych oraz 5 raportów instytucji pozabiznesowych. Spośród nadesłanych raportów Jury Główne i Jury Dziennikarskie, internauci oraz Minister Rozwoju i Giełda Papierów Wartościowych przyznali nagrody w sześciu kategoriach oraz wyróżnienia.
Nagrodę Ministra Rozwoju, przyznaną w tym roku po raz pierwszy, wręczyła Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Lista laureatów:
NAGRODA GŁÓWNA  – za Raport Zintegrowany 2015 dla Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Nagroda NAJLEPSZY DEBIUT za Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Górażdże dla firmy Górażdże Cement SA

WYRÓŻNIENIE za Raport zrównoważonego rozwoju „Na co stawiasz?”,  dla firmy Kompania Piwowarska S.A.

WYRÓŻNIENIE za Raport Zintegrowany za rok 2015 dla firmy KGHM Polska Miedź S.A.

NAGRODA INTERNAUTÓW  za Raport społecznej odpowiedzialności biznesu 2015 Pomagamy klientom w rozwoju dla firmy Bank Zachodni WBK

NAGRODA MINISTRA ROZWOJU za Raport Zintegrowany 2015 dla Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

NAGRODA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH za Raport Zintegrowany Grupy Orlen za rok 2015 „Grupa Orlen dziś i jutro” dla firmy Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

NAGRODA DZIENNIKARZY za Raport społecznej odpowiedzialności biznesu 2015 Pomagamy klientom w rozwoju dla firmy Bank Zachodni WBK

„W badaniu, które przeprowadziliśmy w 2016 roku na pięciuset największych firmach w regionie Europy Środkowej (Deloitte CE Top 500) okazało się, że w Polsce przygotowywanych jest najwięcej raportów niefinansowych(26% wszystkich). Co ważne większość z nich zgodna jest ze światowymi wytycznymi raportowania niefinansowego GRI, czy raportowania zintegrowanego IIRC.  Zwycięskie raporty po raz kolejny w tym roku będą miały szansę zmierzyć się w Green Frog Awards (GFA) – jedynym konkursie na najlepsze raporty niefinansowe w Europie Środkowej. W tegorocznej edycji GFA bierze udział 5 krajów: Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia, Węgry. Z początkiem 2017 r. wraz z wejściem w życie unijnej Dyrektywy 2014/05/EU, blisko 300 podmiotów zostanie zobowiązanych do ujawniania danych niefinansowych i informacji na temat różnorodności. Na pewno mają skąd czerpać inspirację i doświadczenia w zakresie sprawozdawczości niefinansowej. Pytanie tylko czy przekują to w szansę i tym samym czy polskie firmy staną się przykładem nie tylko w Europie Środkowej, ale i w całej Unii Europejskiej” – mówi Irena Pichola, Partner Deloitte, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej.

Dekada raportowania
Gala jubileuszu 10–lecia konkursu Raporty Społeczne dała okazję do przyjrzenia się dekadzie raportowania działań pozafinansowych firm w Polsce, zachodzącym zmianom i nowym trendom. Zaproszeni goście, przedstawiciele organizatorów konkursu oraz partnerów jubileuszu 10-lecia w krótkich wystąpieniach podsumowali ostatnie lata i podzielili się swoimi dobrymi praktykami.

Od 2007 roku stopniowo przybywa firm raportujących swoje działania. Widać to także po prawie trzykrotnym wzroście liczby raportów społecznych nadsyłanych na konkurs (11 w 2007 roku, 32 w roku 2016). Rośnie także liczba raportujących organizacji pozabiznesowych – w tym roku 5 na konkurs zostało nadesłanych 5 takich raportów – najwięcej w historii konkursu.

Znaczna większość raportów jest już przygotowywana zgodnie z wytycznymi GRI, a firmy coraz chętniej tworzą raporty w formie zintegrowanej, czyli w jednej publikacji sprawozdają swoje dane finansowe i niefinansowe opierając się na międzynarodowych wytycznych. Firmy chcąc zwiększyć wiarygodność raportów niefinansowych czy zintegrowanych sięgają po zewnętrzną weryfikację danych. Co ważne, coraz więcej organizacji uwzględnia społeczną odpowiedzialność Biznesu (CSR), jako integralną część swojej strategii. Informacje o zmianach i trendach w raportowaniu społecznym zostały zebrane w opublikowanej z okazji jubileuszu konkursu infografice, dostępnej na stronie odpowiedzialnybiznes.pl.

Konkurs Raporty Społeczne organizowany jest od 2007 roku i ma na celu szerzenie idei raportowania niefinansowego oraz promowanie dobrych praktyk w tym zakresie. Jury konkursu wyróżnia firmy, które podejmują dialog z interesariuszami i w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny prezentują swoje dokonania w publikowanych raportach.

Wszystkie dotychczas nadesłane na konkurs raporty społeczne są dostępne w bibliotece raportów na stronie http://raportyspoleczne.pl/biblioteka-raportow/