Najbardziej rakotwórcze zawody

MATERIAŁ SPONSOROWANY

Podczas wykonywania pracy jesteśmy narażeni na działanie różnych czynników, które mogą mieć wpływ na nasze zdrowie. Polski Komitet Normalizacyjny podzielił te czynniki na dwie grupy – czynniki uciążliwe i szkodliwe. Czynniki uciążliwe to takie, które mogą powodować złe samopoczucie pracownika lub nadmiernie zmęczenie, ale nie prowadzą przy tym do trwałej utraty zdrowia. Może to być na przykład monotonna praca, czy praca zmianowa. Z kolei obecność czynników szkodliwych może prowadzić do poważnych chorób, w tym również nowotworów. W artykule przyjrzymy się czynnikom szkodliwym, które w największym stopniu zwiększają ryzyko zachorowania na raka.

SPIS TREŚCI:

 1. Nowotwory płuca. Główna przyczyna to papierosy, ale nie jedyna
 2. Inne nowotwory. Białaczka, chłoniak i rak żołądka
 3. Obowiązki ochrony pracowników
 4. Kombinacja różnych czynników ryzyka. Listę otwierają alkohol i papierosy
 5. Chcesz wiedzieć więcej?

Nowotwory płuca. Główna przyczyna to papierosy, ale nie jedyna

Nowotwory płuca to najczęściej diagnozowane nowotwory na świecie. Ich główną przyczynę stanowi oczywiście palenie papierosów. Nie jest to jednak wyłączny powód powstawania tego rodzaju raka. Pracownicy wielu branż są bowiem narażeni na działanie czynników szkodliwych, które również mogą prowadzić do chorowania.

Wśród zawodów zwiększających to ryzyko znajdują się profesje związane z:

 • przerabianiem azbestu,
 • produkcją aluminium, gumy, koksu,
 • gazyfikacją węgla, odlewnictwem żelaza i stali,
 • podziemnym wydobyciem hematytu,
 • malowaniem.


Inne nowotwory. Białaczka, chłoniak i rak żołądka

Rakiem, który często występuje z powodu narażenia pracownika na czynniki szkodliwe, jest rak pęcherza moczowego. Choroba może dotknąć pracowników produkujących aluminium, barwniki syntetyczne takie jak fuksyna i auramina, a także gumę. Produkcja gumy jest ponadto podawana jako przyczyna białaczki, chłoniaka i raka żołądka.

Badania naukowe wykazały również związek pomiędzy czynnikami szkodliwymi w miejscu pracy, a nowotworami skóry, jamy nosowej i zatok przynosowych. Na raka skóry narażone są osoby pracujące przy destylacji smoły węglowej, z kolei nowotwory jamy nosowej i zatok przynosowych są związane z produkcją alkoholu izopropylowego.


Obowiązki ochrony pracowników

Każdy pracodawca ma obowiązek dokonywania pomiarów czynników szkodliwych, jeżeli takie oczywiście występują na terenie zakładu pracy. Przepisy dokładnie wskazują dopuszczalne natężenie czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Obowiązkiem pracodawcy jest stosowanie wszelkich środków, które pozwolą wyeliminować zagrożenie ze strony czynników szkodliwych. Jeśli jednak nie jest to możliwe, pracodawca jest zobowiązany do ograniczenia niebezpieczeństwa.

Przykładami takich ograniczeń niebezpieczeństwa mogą być:

 • maski filtrujące,
 • odzież ochronna,
 • ochronniki słuchu.

Pracodawca może ponadto podejmować własne, niewynikające z przepisów, inicjatywy, które mogą chronić pracowników przed chorowaniem na nowotwory. Do takich działań można zaliczyć na przykład zakaz palenia w miejscu pracy, nagradzanie pracowników za niepalenie, dodatkowe szkolenia BHP, czy promocję na terenie zakładu pracy zdrowego stylu życia.


Kombinacja różnych czynników ryzyka. Listę otwierają alkohol i papierosy

Oczywiście obecność czynników szkodliwych w pracy nie musi automatycznie oznaczać choroby nowotworowej. Prawdopodobieństwo jej wystąpienia u pracownika drastycznie jednak wzrasta, gdy do wykonywania potencjalnie szkodliwego zawodu dołączają inne czynniki ryzyka. Ich listę otwierają oczywiście papierosy i alkohol. Używki często wiążą się z prowadzeniem niezdrowego trybu życia, w którym brakuje miejsca na aktywność fizyczną oraz zdrową dietę bogatą w warzywa i owoce. Stąd z kolei prosta droga do otyłości, która również jest uznawana za poważny czynnik w rozwoju chorób nowotworowych.


Chcesz wiedzieć więcej?

Jesteś pracodawcą? Dbasz o zdrowie swoich pracowników? Weź udział w programie PracoDawca Zdrowia. Więcej informacji na stronie: planujedlugiezycie.pl zakładka PracoDawca Zdrowia.

Chcesz wiedzieć więcej, szukasz informacji na temat bezpłatnych badań, wejdź na www.planujedlugiezycie.pl lub zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 190 590. Infolinia jest czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Kampania społeczna „Planuję długie życie” realizowana jest w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030, finansowana ze środków Ministra Zdrowia.