Nagrody KOD ESG rozdane. Znamy liderów zrównoważonego rozwoju

2 października br. po raz pierwszy zostały wręczone nagrody KOD ESG w pięciu kategoriach. Kapituła nagrodziła firmy i instytucje, których strategie opierają się na idei zrównoważonego rozwoju. Podczas wydarzenia organizatorzy zaprezentowali również program „III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa”.

W skład Kapituły nagrody KOD ESG wchodzą przedstawiciele takich instytucji jak: Rzecznik Praw Obywatelskich, Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytut ESG, redakcja RaportCSR.pl, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, PRME – Polish Chapter Priciples for Responsible Management, Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP). – Kapituła nagrodziła firmy i osoby, które poprzez swoje działania i realizowane strategie i inicjatywy, pokazują, że idea ESG to nie moda, ani odgórny przymus, ale realne korzyści dla środowiska, ludzi i firm – mówi Urszula Jóźwiak, prezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, organizatora III Kongresu ESG – Europa.

Program III Kongresu ESG – Europa

Podczas wydarzenia został zaprezentowany program „III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa”, który odbędzie się 31 stycznia 2024 r. Tematem przewodnim Kongresu będą przemiany społeczne zachodzące w Europie i na rynku pracy. W centrum uwagi będą postawione sprawy społeczne – „S” w ESG. Eksperci poruszą takie tematy jak: wyzwania ESG, społeczna odpowiedzialność biznesu w czasach AI, zrównoważona konsumpcja – czyli o krętej drodze do Gospodarki Obiegu Zamkniętego w modzie i handlu, wykluczenia na rynku pracy, wykorzystanie szans i uniknięcie zagrożeń związanych z ewolucją ESG, walka ze stereotypami.

Nagrody KOD ESG

Kluczowym punktem wydarzenia było przyznanie po raz pierwszy nagród KOD ESG w pięciu kategoriach: Osobowość 2023, E, S, G i Media. KOD ESG w kategorii „Osobowość” otrzymała Martyna Zastawna, założycielka WoshWosh – pierwszej i największej w Europie firmy zajmującej się pielęgnacją i odnową obuwia. Prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich, zapowiadając nagrodzoną podkreślił, że jest przykładem jak jednocześnie możemy spełniać swoje marzenia, realizować się w biznesie i działać na rzecz dobra naszej planety.

L’Oréal Polska otrzymało nagrodę w kategorii E – środowisko za działania prowadzone na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenia śladu węglowego, korzystania z odnawialnych źródeł energii, ograniczenia produkcji odpadów czy wprowadzaniu rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego.

Nagrodę w kategorii S z rąk Barbary Sochy, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej, Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej otrzymała firma DHL Parcel Polska za prowadzoną politykę różnorodności i rozbudowaną politykę pracowniczą i prorodzinną.

BNP Paribas Bank Polska otrzymał nagrodę w kategorii G – ład korporacyjny. Kapituła szczególnie doceniła rozwój przez bank oferty zrównoważonych produktów i przywiązywanie dużej wagi do realnego wdrażania różnorodności. Dr Stanisław Han, właściciel Hasco-Lek S.A. wręczając nagrodę podkreślił wagę działań banku w zakresie zapewnienia odpowiedniego udziału kobiet, realizację racjonalnej, zrównoważonej i podlegającej kontroli polityki wynagradzania oraz stosowanie w praktyce zasady „zero tolerancji” dla każdego rodzaju nadużyć.

Nagrodę KOD ESG w kategorii Media otrzymał zaś Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny Pulsu Biznesu. Prof. Przemysław Litwiniuk, Członek Rady Polityki Pieniężnej, wykładowca w Instytucie Ekonomii i Finansów SGGW, wręczając nagrodę podkreślił, że na łamach Pulsu Biznesu przedsiębiorcy mogą znaleźć rzetelną wiedzę na temat ESG i oswoić się z koniecznością tworzenia i wdrożenia strategii ESG.

Czas na rozwój ESG

Podczas wydarzenia głos zabrała również Barbara Socha, wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej. Jak wskazała, w kwestiach społecznych wiele zostało już zrobione – na przykład w zakresie zmniejszania luki płacowej czy zwiększania aktywności zawodowej kobiet, jednak istnieją obszary, nad którymi nadal warto pracować.

Jednym z nich jest stabilność pracy mierzona wskaźnikiem osób posiadających umowy stałe, czyli na czas nieokreślony. Wiceminister zachęcała, żeby jednym ze wskaźników ESG ocenianych w ramach litery „S”, był właśnie wskaźnik osób zatrudnionych na umowy na czas określony i nieokreślony, z uwzględnieniem podziału na kobiety oraz mężczyzn.

Kolejną sprawą, na którą zwróciła uwagę Barbara Socha, jest elastyczność pracy. – Nie ma w Polsce ciągle opcji powszechnej możliwości wyboru pracy na część etatu – zauważyła. I jednocześnie wskazała, że upowszechnienie niepełnego wymiaru czasu pracy mogłoby przyczynić się do aktywizacji osób biernych zawodowo, zwłaszcza w grupie osób niepełnosprawnych i wśród młodych matek.

Gdybyśmy włączyli do raportowania ESG odsetek osób zatrudnionych na część etatu, to byłoby to coś bardzo ośmielającego i zachęcającego te osoby do szukania pracy – oceniła wiceminister.

Patronat honorowy nad III Kongresem ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa objęli m.in.: Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Partnerami Głównymi są: Diaverum, Hasco-Lek S.A., Lidl Polska, Grupa Żabka. Partnerami są: Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP). Partnerami merytorycznymi są: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Krajowa Izba Gospodarcza, PRME – Polish Chapter Priciples for Responsible Management, Instytut Staszica, Instytut Biznesu, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Unsung Heroes, Fundacja Polski Instytut Rozwoju Rodziny, Our Future Foundation.

Kongres ESG to platforma dialogu dla europejskich liderów zrównoważonego rozwoju – przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, NGO, środowisk naukowych, ekspertów i mediów. Ostatnie dwie edycje Kongresu zgromadziły łącznie ponad 8000 gości, ekspertów i uczestników, a rekomendacje i wnioski z obu edycji wydarzenia dotarły do prawie 6 mln osób. III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa (III ESG Congress – Europe –  leaders of sustainable development) odbędzie się 31 stycznia 2024.