Nagrody dla wolontariuszy Grupy Orlen

fot. materiały prasowe

Grupa Orlen rozwija wolontariat pracowniczy. W tym roku już ponad 400 pracowników zaangażowało się w realizację blisko 20 inicjatyw prospołecznych, ekologicznych i edukacyjnych.

Po raz pierwszy najlepsze projekty, koordynowane przez Fundację Orlen, zostały nagrodzone na uroczystej gali połączonej z obchodami Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

W konkursie na Wolontariat Roku nominacje uzyskało 13 inicjatyw zrealizowanych w tym roku przez pracowników Grupy Orlen. Spośród nich w głosowaniu wybrano trzy najciekawsze. Zwycięskie zespoły otrzymały pamiątkowe statuetki oraz darowizny finansowe, które przekażą na wskazany przez siebie cel społeczny.

– Doceniamy bezinteresowne zaangażowanie naszych pracowników, którzy poświęcają swój czas, aby jako wolontariusze pomagać innym. Realizowany przez nas program wolontariatu nie tylko wpisuje się w trendy wyznaczane przez rynek pracy. To przede wszystkim odpowiedź na oczekiwania naszych pracowników, którzy dostrzegają w wolontariacie wiele korzyści, m.in. możliwość samorealizacji i rozwijania nowych umiejętności. Działania wolontariatu integrują pracowników również ze społecznościami, na rzecz których działają, wzmacniają poczucie społecznej odpowiedzialności i dają motywację do realizacji wspólnych celów – mówił Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Najwięcej głosów zdobył projekt pt. „Odnowienie placu zabaw dla dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej we Franciszkowie”, zrealizowany przez pracowników Działu Maszyn Wirujących Petrochemii w Płocku. Wolontariusze zmodernizowali plac zabaw, boisko oraz miejsce do wypoczynku na świeżym powietrzu dla podopiecznych placówki. Dzięki ich zaangażowaniu w parku otaczającym placówkę postawiono też cztery nowe ławki i stół. Zwieńczeniem projektu był wspólny piknik z dziećmi i ich opiekunami.

Drugie miejsce w konkursie zajęli wolontariusze Orlen Centrum Serwisowego z Opola, którzy wsparli młodą opolską organizację FREE – Fundacja Rozwoju Edukacji Empatycznej, pomagając w remoncie korytarza placówki, a ponadto zorganizowali Dzień Dziecka dla jej podopiecznych.

Na trzecim miejscu uplasowali się pracownicy Biura Ochrony Środowiska i Zakładu Wodno-Ściekowego Orlen Eko w Płock, którzy wspólnie z leśnikami z Nadleśnictwa Płock posadzili las na terenie leśnictwa Brwilno.

Podczas gali zostały wręczone także nagrody specjalne. Wyróżnieniem Prezesa Zarządu PKN Orlen została uhonorowana inicjatywa pt. „Kino dla Seniorów”, w którą zaangażowało się Biuro Relacji z Otoczeniem i Eventów Specjalnych w Warszawie. Przy wsparciu wolontariuszy odbył się specjalny seans filmowy dla 180 seniorów z podwarszawskich miejscowości.

Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli druhowie z Zakładowej Straży Pożarnej, którzy przed projekcją filmu przeprowadzili wykłady na temat udzielania pierwszej pomocy, zasad ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w przypadku wystąpienia pożaru. Seniorzy mieli okazję przećwiczyć na fantomie zasady udzielania pierwszej pomocy.

Nagrodę Fundacji Orlen za ponadprzeciętne zaangażowanie w program i szczególne promowanie idei wolontariatu wśród swoich pracowników otrzymała spółka Orlen Centrum Usług Korporacyjnych w Płocku.

Wolontariat pracowniczy funkcjonuje w Grupie ORLEN już od 15 lat. W tym czasie zrealizowano kilkadziesiąt długo- i krótkoterminowych projektów, których beneficjentami były tysiące osób.

Od tego roku wolontariat działa w nowej odsłonie. Pracownicy mogą zgłaszać swój udział w akcjach inicjowanych przez Fundację ORLEN lub prowadzić własne działania, związane np. z edukacją, ekologią, czy wsparciem osób w trudnej sytuacji. Fundacja ORLEN przygotowała osobny budżet grantowy, w ramach którego grupa wolontariuszy może otrzymać grant do 3 tys. zł na zaplanowany przez siebie projekt.