Nadzieja dla Kenii – na rzecz poprawy jakości życia i żywienia

Cargill i Heifer International we współpracy z rządami krajowymi i okręgowymi rozwijają w Kenii program Hatching Hope, który w pierwszej fazie (2019-2022) dotrze do 10 milionów ludzi. Dzięki bezpośredniemu wsparciu dla rolników oraz kampanii edukacyjnych, przyczyni się ona do poprawy jakości żywienia i wzrostu dochodów.

W Kenii prawie 2 miliony dzieci cierpi z powodu chronicznego niedożywienia – to ponad jedna czwarta populacji osób poniżej 5. roku życia. Pracując w całym łańcuchu dostaw drobiu, Hatching Hope Kenya w sposób zrównoważony poprawi dochody drobnych rolników oraz zwiększy świadomość rodzin w zachodniej Kenii oraz dostępność bogatych w składniki odżywcze kurczaków oraz jaj kurzych.

Kompleksowe wsparcie dla rolników

„Projekty mające na celu wsparcie drobnych hodowców drobiu często koncentrują się tylko na produkcji, a nie na zmianach potrzebnych w całym systemie rynkowym. Hatching Hope obejmuje cały system, mając na celu zwiększenie dochodów drobnych producentów drobiu i ich rodzin” – powiedział Adesuwa Ifedi, starszy wiceprezes ds. programów afrykańskich w firmie Heifer International. „Hatching Hope łączy wiedzę firmy Cargill w zakresie łańcuchów dostaw drobiu i żywienia z 76-letnim doświadczeniem firmy Heifer International we współpracy z drobnymi hodowcami zwierząt, aby zająć się wszystkimi elementami systemu drobiarskiego”.

Hatching Hope Kenya działa w hrabstwach Kisumu, Siaya, Homabay, Migori oraz w okolicznych okręgach Nakuru, Uasin Gishu i Nairobi Metropolitan. Program wzmocni obecny system produkcji i hodowli drobiu w celu zbudowania rentownego i sprawiedliwego systemu rynkowego poprzez zrównoważony „model dystrybucyjny”, by poprawić dostęp do paszy i wesprzeć technicznie dla ponad 200 tys. hodowców.

Poprawić jakość życia i zwiększyć dochody

Na obszarach objętych programem Hatching Hope Kenya rodziny hodowców drobiu zarabiają obecnie średnio 1559 USD rocznie – to tylko 30% dochodu potrzebnego do godnego życia. Hatching Hope Kenya będzie wspierać rolników, by mogli zwiększyć swoje dochody w ciągu najbliższych trzech lat. Program koncentruje się na drobiu, ponieważ wielu lokalnych drobnych rolników już hoduje kurczaki, a wszyscy domownicy mogą zaangażować się w produkcję – zwłaszcza kobiety i młodzież. Drób jest łatwy do karmienia, rozmnażania i wprowadzania na rynek, a kurczaki szybko rosną, zapewniając szybki dochód. Mięso i jajka stanowią bogate źródło składników odżywczych, zwłaszcza białka, którego brakuje w diecie wielu ludzi.

„Współpracując z organizacjami producentów i innymi podmiotami w ramach podejścia rynkowego, Hatching Hope poprawi warunki życia ponad 200 tys. ludzi, stawiając ich jako kluczowych graczy w łańcuchu dostaw drobiu” – powiedział dyrektor krajowy Heifer Kenya, George Odhiambo. „Interwencje te doprowadzą do powstania dochodowych i zrównoważonych przedsiębiorstw drobiarskich należących do rolników poprzez dostęp do produktów, usług i rynków”.

Więcej: hatchinghopeglobal.com