Na redukcji emisji CO2 skorzysta środowisko i biznes

Ograniczenie nadmiernej emisji dwutlenku węgla, to nie tylko wyraz troski o środowisko, lecz także możliwe korzyści dla przedsiębiorców. Gospodarka Obiegu Zamkniętego jest koncepcją, która dostarcza wiele rozwiązań, zmniejszających ilość wydzielanego dwutlenku węgla, pomagając przedsiębiorcom.

Według danych Banku Światowego rocznie na świecie emitowanych jest 36 miliardów ton dwutlenku węgla. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców globu, każdy z nas wytwarza średnio 5 ton CO2 w zaledwie 12 miesięcy. Nadmierne wydzielanie tego związku, przyczynia się do powstawania negatywnych zmian w środowisku naturalnym. Między innymi wpływa on niekorzystnie na ekosystem wodny oraz prowadzi do podnoszenia się temperatury planety.

Jedną z koncepcji, która odpowiada na potrzebę redukcji dwutlenku węgla jest Gospodarka Obiegu Zamkniętego. Polega ona m.in. na racjonalnym wykorzystywaniu zasobów w taki sposób, aby zawarte w odpadach materiały mogły być używane ponownie. Wymaga np. zużycia mniej energii, a co za tym idzie ogranicza emisję CO2. Oferuje też wiele rozwiązań, na których korzysta środowisko, społeczeństwo i biznes.

Związek dwutlenku węgla wydzielany jest do środowiska m.in. podczas procesów eksploatacji surowców
i ich przemysłowego przetwarzania. Co ciekawe, w czasie recyklingu (jednego z głównych narzędzi GOZ) opadów, który jest coraz ważniejszym źródłem w pozyskiwaniu surowców, wydziela się znacznie mniej CO2 niż przy wydobyciu materiałów z zasobów naturalnych. Dlatego też jest to rozwiązanie, które ma znacznie mniej szkodliwy wpływ na środowisko, a pozwala na uzyskanie lepszych cen surowców.

– Zarówno materiały odzyskane w procesie recyklingu, jak i surowce naturalne mogą posłużyć do tworzenia nowych produktów. Do wydobycia tych drugich konieczne jest jednak wykorzystanie znaczenie większej ilości energii w porównaniu z odzyskiem, co pociąga za sobą też większą emisję dwutlenku węgla – wyjaśnia Piotr Bruździak, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Stena Recycling.

Doskonale obrazują to przykłady odzysku popularnych surowców wtórnych. Recykling 1 kg papieru obniża emisję CO2 o 1,5 kg, w porównaniu do produkcji z użyciem surowców pierwotnych. Z kolei 1 kg plastiku zmniejsza ją o ponad 2 kg. Jest to ilość odpowiadająca oddziaływaniu na środowisko, jakie powstaje w wyniku zużycia energii elektrycznej, podczas odkurzania przez 34 godziny. Znaczącą oszczędność energii, która jest powiązana z wydzielaniem tego gazu, wyraźnie widać na przykładzie aluminium. Do odzysku tego metalu potrzeba jej o 95% mniej niż w przypadku produkcji z boksytu. Przedsiębiorstwa, które umiejętnie zarządzają łańcuchem dostaw, przekuwają tę prawidłowość na przewagę konkurencyjną i są w stanie stworzyć produkty mniejszym nakładem środków.

Jednak recykling to tylko jedno za narzędzi redukcji emisji CO2. Innym rozwiązaniem jest optymalizacja procesów zarządzania odpadami w firmie. Pierwszym krokiem do jej przeprowadzenia jest analiza sposobu gospodarowania odpadami. Po jej przeprowadzeniu okazuje się często, że niewielkim nakładem środków można usprawnić obieg odpadów w firmie i zredukować ilość emitowanego CO2.

Jednym z przykładów jest już samo zmniejszenie ilości generowanych odpadów poprzez zastosowanie urządzeń redukujących ich objętość. Pozwala to ograniczyć liczbę transportów, co z kolei zmniejsza ilość emitowanych spalin. Podobne korzyści niesie wdrożenie efektywnego systemu segregacji odpadów – wprowadzenie większych pojemników, zaplanowanie efektywnego procesu wywozu i odbioru odpadów, bardziej szczegółowy podział materiałów na frakcje (uwzględniający np. rodzaje stopów metali). Takie działania skracają czas procesów, często zmniejszają też liczbę koniecznych urządzeń czy zaangażowanych w proces pracowników, co jednocześnie korzystnie wpływa na środowisko.

– W systemie gospodarowania odpadami możliwe jest wprowadzenie wielu rozwiązań, które, nie tylko optymalizują pracę i przyczyniają się do zwiększenia wskaźnika odzysku, lecz także pozwalają realnie chronić środowisko. U jednego z naszych Klientów przeprowadziliśmy analizę i na jej podstawie przemodelowaliśmy dotychczasowy proces obiegu odpadów. Dzięki wprowadzeniu urządzeń kompaktujących oraz dedykowanych pojemników i kontenerów usprawniliśmy logistykę. Dodatkowe zmiany pozwoliły na ograniczenie czasu pracy operatora i wózka widłowego o 62%. Poza tym zredukowaliśmy potrzebę belowania papieru o 90%, co również znacznie zmniejszyło emisję gazów. Dzięki standaryzacji oznaczeń frakcji polepszyła się również jakość oddawanych odpadów, jako że ten sposób był bardziej przyjazny pracownikom. Nowy system jest dzięki temu dużo bardziej efektywny a powoduje znacznie mniejszą emisję CO2. Pokazuje to, że GOZ pomagając biznesowi, wspiera środowisko – mówi Piotr Bruździak.

O zwiększenie poziomu odzysku odpadów można zadbać już na pierwszym etapie prac nad produktem poprzez projektowanie dla recyklingu. To kolejne z narzędzi, które wpisuje się w koncepcję GOZ. Polega ono na tym, że produkt przygotowywany jest w taki sposób, aby jego przyszły odzysk mógł być realizowany w najwyższym możliwym stopniu. Wpływ na to mają zastosowane materiały, sposób ich wykorzystania oraz łączenia. Uwzględniane jest przy tym przetworzenie materiałów w sposób bezpieczny oraz przyjazny środowisku. Mniejsza liczba odpadów, to korzyść dla firmy i niższa emisja dwutlenku węgla do środowiska.