Angielskie wydawnictwo wydało Myszeidę Krasickiego

Jedno z największych dzieł Ignacego Krasickiego, Myszeida, zostało właśnie przetłumaczone i wydane przez angielskie wydawnictwo Glagoslav Publications. Poemat Krasickiego przełożył Charles S. Kraszewski.

Myszeida to zbiór trzech cieszących się największą popularnością poematów heroikomicznych wydanych w 1775 r. pisany oktawą. Co ciekawe, ilustracje do “Myszeidy” stworzył Jan Piotr Norblin.

„Myszeida”, nawiązuje do legendy o królu Popielu pochodzącej z „Kroniki polskiej” Wincentego Kadłubka. Jest to utwór o wojnie kotów z wojskami szczurzo-mysimi pod dowództwem Gryzomira.Więcej informacji na temat dzieła znajdziemy na stronie Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.