Muzeum i Przyjaciele dla zwierząt – Ekologiczny Powiat Inowrocławski

„Muzeum i Przyjaciele dla zwierząt – Ekologiczny Powiat Inowrocławski”, to nowy projekt artystyczny o charakterze edukacyjno-charytatywnym organizowany przez Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Jego celem jest budowa świadomości, zwłaszcza wśród najmłodszych, na temat potrzeby pomocy bezdomnym zwierzętom oraz udzielenie wsparcia finansowego miejscowemu schronisku.

Bycie „Dobrym sąsiadem” jest jednym z kluczowych zobowiązań przyjętej przez CIECH strategii zrównoważonego rozwoju („ESG”), uwzględniającej czynniki środowiskowe, społeczne oraz związane z ładem korporacyjnym. Dlatego Grupa systematycznie współpracuje z władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami powiatów, w których zlokalizowane są jej zakłady, na rzecz polepszania jakości życia społeczności lokalnej.

W ramach realizowanej strategii ESG, CIECH Soda Polska zamierza częściej wspierać przedsięwzięcia ważne społecznie w bezpośrednim otoczeniu swoich zakładów produkcyjnych, znajdujących się w Inowrocławiu i Janikowie. Inicjatywą, w którą spółka zaangażowała się w ostatnim czasie, jest projekt artystyczny o charakterze edukacyjno-charytatywnym „Muzeum i Przyjaciele dla zwierząt – Ekologiczny Powiat Inowrocławski”, organizowany w województwie kujawsko-pomorskim.

Akcja zainicjowana przez Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu zwraca uwagę na problem bezdomności zwierząt i kształtuje wrażliwość na sztukę. Projekt został podzielony na trzy etapy, angażujące różne grupy wiekowe. Wśród wielu ciekawych atrakcji dla najmłodszych są m.in. warsztaty artystyczno-edukacyjne oraz spotkania z weterynarzami, hodowcami, dogoterapeutami i inowrocławską policją. Ich celem będzie przede wszystkim wzbudzanie empatii wśród najmłodszych i uświadamianie im w jaki sposób należy opiekować się zwierzętami.

Z kolei prace plastyczne wykonane w trakcie pleneru malarskiego w lokalnym schronisku, z udziałem regionalnych artystów, zostaną zaprezentowane podczas wystawy w Muzeum im. Jana Kasprowicza na początku września, a następnie przekazane do licytacji 4. października br., w Światowy Dzień Zwierząt. Zebrane środki zostaną przekazane na rzecz schroniska, a organizatorzy akcji liczą ponadto, że wypromuje je ona medialnie i przyczyni się do zwiększenia pomocy dla niego ze strony społeczeństwa, w zakresie finansowo–wolontaryjnym.

Wsparcie inowrocławskiego projektu „Muzeum i Przyjaciele dla zwierząt – Ekologiczny Powiat Inowrocławski” to kolejna akcja, którą realizujemy w ramach współpracy z lokalną społecznością. Idea cyklu jest niezwykle cenna – wspiera kreatywność i jednocześnie kształtuje pozytywne postawy społeczne. Cieszymy się, że możemy zaangażować się w tak szlachetną akcję – mówi Jarosław Ptaszyński, Prezes Zarządu CIECH Soda Polska.

Wspólna akcja Przyjaciół skupionych wokół naszego Muzeum, dzieci, artystów i sąsiadów z mątewskiego Ciechu, budzi wrażliwość i empatię. Wspólnie, bawiąc się i tworząc, pomagamy najsłabszym – informuje Marcin Woźniak, dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

Źródło: CIECH Soda