Możesz na mnie polegać – motto Wolontariuszy Banku BNP Paribas

Źródło: Pixabay

„Możesz na mnie polegać”, to motto wolontariatu pracowniczego, który w banku działa od 2011 r. Program wspiera realizację strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju w Banku BNP Paribas. W ciągu prawie dziesięciu lat bankowi wolontariusze pokazali, że w zmieniającym się świecie, chęć niesienia pomocy innym jest niezmienna. W 2020 r. pracownicy banku nie tylko angażowali się w Szlachetną Paczkę, realizowali własne projekty wolontariackie, lecz także aktywnie wspierali walkę z pandemią szyjąc maseczki ochronne dla potrzebujących. Oprócz działań na rzecz innych, bank promuje ideę wolontariatu pracowniczego, angażując się w prace nad pierwszą w Polsce Kartą Zasad Wolontariatu, której inicjatorem jest Koalicja Liderów Pro Bono.

– Wolontariat pracowniczy inspiruje, integruje, motywuje i pozwala nabywać nowe umiejętności. Niesie za sobą wiele korzyści dla wolontariuszy angażujących się w działania na rzecz innych oraz wzmacnia ich poczucie wpływu na swoje otoczenie. W Banku BNP Paribas skupiamy się na obszarach, w których w najbardziej adekwatny sposób możemy przyczyniać się do pozytywnej zmiany społecznej, tj. na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz wspieraniu edukacji i kultury, szczególnie w małych społecznościach- mówi Maria Krawczyńska, dyrektor Biura CSR i Zrównoważonego Rozwoju, Członek Zarządu Fundacji BNP Paribas.

Ważnym momentem działań wolontariuszy Banku BNP Paribas w 2020 roku, była coroczna akcja Szlachetnej Paczki. Od 2018 roku bank jest partnerem strategicznym tej inicjatywy. Mimo wyzwań, które pojawiły się w związku z pandemią koronawirusa, w pomoc potrzebującym zaangażowało się 2470 pracowników banku i spółek Grupy BNP Paribas: BNP Paribas Faktoring, BNP Paribas Securities Services i BNP Paribas Leasing Solutions, którzy wspólnie przygotowali paczki dla 134 rodzin z całej Polski.

– Jest to dla nas budujące, że mimo niepewności dotyczących tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki, w akcję zaangażowało się aż 2470 bankowych wolontariuszy. Jest to największa zorganizowana akcja wolontariatu pracowniczego w ramach Szlachetnej Paczki wśród firm. Cieszymy się, że coraz więcej organizacji do nas dołącza, szerząc ideę mądrego pomagania, która przyświeca Szlachetnej Paczce – zaznacza Joanna Gajda-Wróblewska, menedżerka ds. projektów społecznych w Banku BNP Paribas.

Bank wspiera pracowników w ich społecznych działaniach. Każdy z pracowników ma do wykorzystania dodatkowe dwa dni wolne na działania wolontariackie. Pracownicy mogą angażować się indywidualnie lub zespołowo, zgłaszać swoje pomysły lub brać udział w akcjach organizowanych przez bank i Fundację BNP Paribas.

Źródło: BNP Paribas