Mówią głośno „Jesteśmy Green” i przekonują do tego innych. Green Holding opublikował swój pierwszy raport ESG za 2021 rok

Od 2024 roku, zgodnie z unijną dyrektywą CSRD, wszystkie największe firmy zobowiązane będą raportować swoje działania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Green Holding, jeden z liderów produkcji świeżych warzyw zielonych w Polsce, już w tym roku opublikował swój pierwszy raport ESG – w odpowiedzi na wdrożoną niedawno strategię „Jesteśmy Green”. Grupa Kapitałowa, składająca się z pięciu spółek jasno określiła swoje cele do 2025 i 2030 roku. Planuje m.in. wykorzystywanie w procesach produkcyjnych 20% tzw. zielonej energii pochodzącej z własnych źródeł, a także redukcję o 30% emisji gazów cieplarnianych.

Green Holding od lat konsekwentnie realizuje odpowiedzialny model biznesu. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, największe firmy będą miały obowiązek raportowania pozafinansowego od 2024 roku, jednak Green Holding robi to już teraz. W raporcie nie tylko podsumowano roczną działalność, ale także zaprezentowano strategię i konkretne cele do 2025 i 2030 roku.

Przemysław Januszko. Fot. Green Holding

Rodzinne DNA firmy zapewniło solidne fundamenty, na których obecnie opiera się nasza działalność. Mając świadomość wpływu naszego biznesu na środowisko, społeczeństwo oraz gospodarkę wdrożyliśmy strategię ESG, która wyznacza kierunki naszych działań w czterech głównych obszarach: dbania o planetę, produkt,  partnerstwo oraz ludzi. Chcemy pokazać jak ważne są dla nas kwestie ESG, dlatego już w tym roku – chociaż nie jest to jeszcze obligatoryjne – dzielimy się raportem ESG za 2021 rok. Postawiliśmy sobie konkretne cele do 2025 i 2030 roku, które dotyczą obszaru ESG. Wypełniając je, chcemy realnie przyczynić się do zmiany świata na lepsze – wyjaśnia Przemysław Januszko, Chief Operating Officer i członek zarządu Green Holding.

Co oznacza „Jesteśmy Green”?

W swoim raporcie ESG za 2021 rok Green Holding prezentuje m.in. wyniki, jakie zostały osiągnięte we wszystkich pięciu spółkach należących do Grupy Kapitałowej w ramach strategii zrównoważonego rozwoju „Jesteśmy Green”. Raport analizuje działania podejmowane w ramach czterech strategicznych obszarów, uwzględnionych w strategii, tj.: „Dbamy o planetę”, „Dbamy o produkt”, „Dbamy o partnerstwo” i „Dbamy o ludzi”.

Dbając o planetę, Green Holding stosuje rozwiązania rolnictwa zrównoważonego, m.in. redukując wykorzystanie nawozów mineralnych. Świadomie korzysta też z zasobów naturalnych, ograniczając emisję gazów cieplarnianych o 30%, a o 10% redukuje zużycie energii elektrycznej, przy czym aż 20% z niej ma pochodzić z własnych źródeł odnawialnych. W tym obszarze Grupa planuje też zredukować o 5% wykorzystanie wody w procesach produkcyjnych i przy nawadnianiu upraw. Ograniczone zostanie także zużycie paliw w pojazdach rolniczych oraz opakowania z tworzyw sztucznych.

Dbając o produkt, Green Holding do 2030 roku wydłużyć o 10% okres przydatności produktów do spożycia. Zarządzanie produktem to nie tylko zapewnienie najwyższych standardów, ale także przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Tylko w 2021 roku Grupa przekazała do banków żywności łącznie 90 ton produktów i zgodnie z przyjętą strategią planuje kontynuować te działania.

W ramach filaru „Dbamy o partnerstwo” Grupa realizuje działania budujące etyczną kulturę organizacji oraz całego łańcucha dostaw, dlatego do 2025 roku przeszkoli 100% swoich pracowników w zakresie etyki, a także wdroży jeszcze bardziej szczegółową ocenę dostawców oraz będzie od nich wymagać przestrzegania Kodeksu Postępowania Dostawców Green Holding.

Filar „Dbamy o ludzi” to z kolei odpowiedź na potrzeby i oczekiwania pracowników i konsumentów. Green Holding wspiera rozwój zawodowy, zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, ale także edukuje w jaki sposób zmieniać nawyki żywieniowe. Do 2025 roku zostanie przeprowadzone badanie satysfakcji pracowników we wszystkich spółkach. Kontynuowane będą także działania charytatywne, takie jak wsparcie Szlachetnej Paczki czy działania w ramach Fundacji Ronalda McDonalda.

Pierwszy raport ESG Green Holding to kompendium wiedzy o działaniach i celach Grupy, ale także inspiracja dla firm, które stworzenie pierwszego raportu mają dopiero przed sobą. Z całym raportem można się zapoznać na stronie: www.greenholding.pl

Więcej o Green Holding:

Green Holding to Grupa kapitałowa w skład której wchodzą Spółki: Green Factory (z zakładami produkcyjnymi w Polsce, Ukrainie, Litwie i na Węgrzech), Primavega, Smart Vegetables Innovations (SVI), GFL oraz Green Business Center. Model biznesowy Grupy kapitałowej Green Holding zakłada produkcję świeżych warzyw zielonych, w tym produktów mytych, ciętych i paczkowanych oraz dań gotowych, ale także proces logistyki dostaw. Produkty dostarczane są klientom z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Niemiec, Austrii i Rumunii. Łańcuch wartości Green Holding obejmuje cykl „od pola do stołu”, czyli europejską strategię podkreślającą znaczenie związków pomiędzy jedzeniem a zdrowiem. Historia Green Holding sięga 1997 roku, w którym powstał pierwszy zakład produkcyjny Green Factory.

Źródło: Green Holding