Mondelēz International buduje bardziej zrównoważony sektor kakaowy

Lasy pomagają stabilizować klimat – regulują ekosystemy, chronią bioróżnorodność, napędzają zrównoważony wzrost i odgrywają integralną rolę w obiegu węgla. Zmiany klimatu pozostają największym wyzwaniem stojącym przed planetą, jej mieszkańcami i przedsiębiorstwami, a sektor kakaowy ma do odegrania kluczową rolę w rozwiązaniu tego problemu.

Kakao jest uprawiane w niektórych najbardziej bioróżnorodnych krajach świata. Już dziesięć lat temu firma Mondelēz International rozpoczęła prace, aby wzmocnić współczesny zrównoważony rozwój kakao, uruchamiając pionierski program Cocoa Life.

Celem Cocoa Life jest praca na rzecz ochrony siedlisk kakaowych — zarówno dla obecnych, jak i dla przyszłych pokoleń, w tym wspieranie utrzymania rolników, ochrona i odnawianie lasów oraz przyczynienie się do osiągnięcia przez Mondelēz International zerowej emisji gazów cieplarnianych (GHG) netto do 2050 roku.

W najnowszym sprawozdaniu firmy podsumowane zostały postępy w ramach inicjatywy Kakao i Lasy, skupiającej się na działaniach w trzech największych na świecie krajach produkujących kakao: Ghanie, Wybrzeżu Kości Słoniowej i Indonezji.

We wszystkich z nich Cocoa Life koncentruje się na dwóch obszarach działań na rzecz ochrony środowiska: wykorzystywaniu innowacji do kształtowania krajobrazu, w których rośnie kakao, a także skalowaniu obiecujących inicjatyw i praktyk przyjaznych dla klimatu.

Program Cocoa Life kontynuuje prace z firmą konsultingową South Pole, a także z grupą konsultingową ds. zrównoważonego rozwoju Quantis i firmą Agritech Satelligence. Te partnerstwa zapewniają firmie Cocoa Life nowe, rewolucyjne sposoby obliczania wpływu programów firmy na emisję dwutlenku węgla i poszukiwania nowych sposobów na jego zmniejszenie.

Ponadto Mondelēz International kontynuuje tworzenie ambitnych i innowacyjnych inicjatyw krajobrazowych z dostawcami, partnerami z organizacjami pozarządowymi i władzami lokalnymi, które łączą ochronę lasów z codziennym życiem ludzi. Firma rozszerzyła również program płatności za usługi środowiskowe (PES), w ramach którego rolnicy otrzymują wynagrodzenie za stosowanie praktyk przyjaznych dla lasu, takich jak ponowne sadzenie.

Cocoa Life pomogło rolnikom sadzić nowe sadzonki drzew, które pomagają w ponownym zalesianiu — jednocześnie dodając rośliny spożywcze. Zasadzone rośliny jadalne ostatecznie zwiększają dochody gospodarstw domowych, a las ma szansę się odrodzić.

Dodatkowo, do tej pory przeszkolono 93 899 rolników w Ghanie i Wybrzeżu Kości Słoniowej w zakresie dobrych praktyk rolniczych (+ 45 proc. w porównaniu z sezonem 19/20 CFI); jednocześnie zwiększono łączną liczbę rolników przeszkolonych we wszystkich krajach Cocoa Life do 208 840 do końca 2021 roku.

Przekazano także 1 960 088 wielofunkcyjnych drzewek do sadzenia w gospodarstwach i poza nimi w Ghanie i Wybrzeżu Kości Słoniowej (+175 proc. w porównaniu z sezonem 19/20 CFI), a ogółem łączna liczba drzew zacieniających posadzonych we wszystkich krajach Cocoa Life wzrosła do 4 453 761 do końca 2021 roku.

Co więcej, zmapowano 105 046 farm w Ghanie i Wybrzeżu Kości Słoniowej (+371 proc. w porównaniu z sezonem CFI 19/20), co daje całkowitą liczbę zarejestrowanych gospodarstw Cocoa Life zmapowanych we wszystkich krajach Cocoa Life do 198 099 do końca 2021 roku.

Mondelēz International ułatwiło też zaangażowanie 132 171 członków społeczności w projekty i działania na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet w Ghanie i Wybrzeżu Kości Słoniowej (+203 proc. w porównaniu z sezonem 19/20 CFI); wśród których 69 proc. uczestników stanowiły kobiety – zdaniem firmy kobiety wzmacniają społeczności, zwłaszcza jeśli chodzi o ich wpływ na zmiany klimatyczne.

Firma deklaruje, że w dalszym ciągu będzie opowiadać się za zbiorowym działaniem i bardziej zintegrowanym podejściem w celu ochrony klimatu. Producenci czekolady muszą współpracować z plantatorami kakao i współpracować z ekspertami, organizacjami pozarządowymi, rządami i innymi podmiotami sektorowymi. Nowe partnerstwa publiczno-prywatne mają szansę sprawić, że firmy będą bardziej odpowiedzialne za rozwój swoich produktów. Tylko razem możliwe jest zbudowanie bardziej zrównoważonego sektora kakaowego.