Moja Przyszłość – program stypendialny, który pomaga spełniać dziecięce marzenia

Już po raz 14. Towarzystwo Nasz Dom zorganizowało program stypendialny. Dzięki finansowaniu przez Bank BNP Paribas mogliśmy wspólnie pomóc w realizacji planów i marzeń 83 podopiecznym z 39 miejsc w Polsce, wychowującym się w rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Stypendia ufundowane zostały dla dzieci i młodzieży wychowujących się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka oraz dla młodych dorosłych usamodzielniających się. Dzięki udziałowi w programie dzieciaki będą mogły realizować pasje, poprawiać wyniki w nauce, a młodzież zdobywać kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.

W tegorocznej edycji wpłynęło 175 wniosków, z których wyłoniono stypendystów. Łączna wartość stypendiów to ponad 100 tys. zł.

Aby otrzymać stypendium musieli się postarać zarówno dorośli, jak i dzieci. Opiekunowie, jak i kandydaci do programu mieli za zadania przekonać komisję, że to ważny cel, mający znaczenie w życiu dziecka i planowaniu jego przyszłości. Jako priorytetowe uznano, zgodnie z regulaminem funduszu, działania związane z przygotowaniem do ukończenia danego etapu edukacji i przejścia do kolejnego oraz inicjatywy ukierunkowane na zdobycie wiedzy i umiejętności wykraczającej ponad szkolny program nauczania. Wśród potrzeb dotyczących poprawy ocen i przygotowania się do egzaminów (ósmoklasisty, maturalny) najwięcej zgłoszeń dotyczyło matematyki i języka angielskiego. To przedmioty, które według zgłaszających są najbardziej kłopotliwe i najtrudniejsze  w nauczaniu zdalnym.

Stypendia zostały też przyznane na rozwój pasji i zainteresowań, m.in. na treningi piłki nożnej, jazdę konną i skoki, kursy rysunku, malarstwa, fotografii, tańca i treningi sztuk walki. Stypendyści ubiegający się o kwalifikacje zawodowe będą uczęszczać na profesjonalne kursy fryzjerskie i kosmetyczne, obsługi wózków widłowych, programowania i kulinarne.

Źródło: Bank BNP Paribas