„Mistrzowie Kodowania” odpowiedzią na potrzeby Jednolitego Rynku Cyfrowego

Stworzenie wspólnego rynku cyfrowego, eliminowanie na nim barier oraz setki tysięcy nowych miejsc pracy w sektorze cyfrowym to główne cele, ogłoszonej przez Komisję Europejską, strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego dla Europy. Dziś wspólnie z Ansipem Andrusem – wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej – i innymi ekspertami na konferencji „Europejski rynek cyfrowy – umiejętności, gospodarka, praca” rozmawialiśmy m.in. o e-umiejętnościach, nowych technologiach oraz rozwoju kompetencji cyfrowych poprzez takie programy jak „Mistrzowie Kodowania”.

Od 6 maja znany jest plan Komisji Europejskiej dotyczący utworzenia Jednolitego Rynku Cyfrowego poprzez przekształcenie 28 rynków krajowych w jedną całość. Na dzisiejszej konferencji „Europejski rynek cyfrowy – umiejętności, gospodarka, praca” w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie nad planem tym dyskutowali urzędnicy, eksperci i politycy, w tym Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. jednolitego rynku cyfrowego. Ogłoszenie strategii Digital Single Market to bez wątpienia przełomowe wydarzenie. „To co jest kluczowe dla Europy i dla nas, to oprócz kapitału finansowego czy cyfrowego kapitału ludzkiego (…) to zbudowanie cyfrowego kapitału społecznego” – powiedział w trakcie debaty Michał Boni, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Poza budową cyfrowego kapitału społecznego prelegenci konferencji debatowali również o potencjale oraz barierach gospodarki cyfrowej, zatrudnieniu w cyfrowym świecie oraz niezbędnych w tym czasie kompetencjach. Niemal wszyscy zaznaczali, że szybkiemu rozwojowi w zakresie digitalizacji społeczeństwa towarzyszyć musi zmiana w podejściu do podnoszenia kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Ze względu na różnice w popycie i podaży na określoną wiedzę i umiejętności, nawet pomimo wysokiego bezrobocia wśród młodych Europejczyków, Europa może zmierzyć się wkrótce z problemem braku nawet 825.000 wykwalifikowanych pracowników do roku 2020. Wspólnie musimy rozwiązać ten problem. (…) Wiem, że podchodzicie w Polsce poważnie do umiejętności kodowania – to ważna kwestia. Uczenie młodych ludzi kodowania to świetny sposób na zainteresowanie ich karierą w teleinformatyce – nie ustawajcie w tych działaniach” – zaznaczył na konferencji Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. jednolitego rynku cyfrowego.

Programowanie stało się – obok języka ojczystego i jednego języka obcego – trzecim językiem, który każdy człowiek powinien znać choć na podstawowym poziomie, by rozumieć otaczający go świat i zachodzące w nim zmiany. Analfabetyzm przyszłości nie będzie więc dotyczył umiejętności pisania, a umiejętności poruszania się w świecie nowych technologii.

Odpowiedzią na ten problem oraz na potrzeby Jednolitego Rynku Cyfrowego jest program „Mistrzowie Kodowania”. Jego celem jest kształtowanie kompetencji przyszłości poprzez naukę kodowania uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych na terenie całej Polski. Program jest w pełni darmowy, nauczyciele i uczniowie otrzymują komplet niezbędnych materiałów do nauki wraz ze scenariuszami zajęć opracowanymi przez dydaktyków.

„Z przewodniczącym Ansipem między innymi byliśmy wśród dzieci. Dzieci to mało powiedziane, to są naprawdę liderzy cyfryzacji – Mistrzowie Kodowania” – podsumowywał na dzisiejszej konferencji Minister Administracji i Cyfryzacji – Andrzej Halicki.

„Program Mistrzowie Kodowania dostarcza do polskich szkół kompetencje miękkie, o które tak ciężko w oficjalnym systemie edukacji. Mali mistrzowie kodowania programując nabywają kluczowe umiejętności, które są tak ważne z punktu widzenia cyfrowej gospodarki” – dodaje Blanka Fijołek, CSR & Sponsorship Senior Manager z Samsung Electronics Polska.

Tegoroczna edycja „Mistrzów Kodowania” zyskała patronaty Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Gospodarki oraz patronat Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju – Pawła Orłowskiego. Program prowadzony jest we współpracy z Centrum Cyfrowym Projekt: Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją CoderDojo, stowarzyszeniem „Rodzice w Edukacji”, stowarzyszeniem „Dobra Edukacja” oraz grupą nauczycieli SuperBelfrzy RP. Mistrzowie Kodowania są też wspierani przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych.