Min. Barbara Socha: Czasowa dezaktywacja zawodowa kobiet może być opłacalna [WYWIAD]

Barbara Socha, Wiceminister w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, była jednym z gości I Kongresu ESG organizowanego przez Instytut ESG – zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Zapytaliśmy Panią Minister o wiele ważnych kwestii. Jedną z nich jest czasowa dezaktywacja kobiet w pierwszym okresie macierzyństwa. Co odpowiedziała?

Podczas I Kongresu ESG mówiła Pani, że nie powinniśmy walczyć z czasową dezaktywizacją zawodową kobiet w czasie pierwszego okresu macierzyństwa. Dlaczego czasowa dezaktywacja ma być dobra?

Fot. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Z danych wynika, że w ocenie około 1/3 kobiet optymalna przerwa w pracy związana z urodzeniem dziecka wynosi dwa lata. Prawie 1/3 mówi, że są to trzy lata. Uważam, że umożliwianie realizacji takiego modelu jaki jest preferowany przez daną rodzinę, leży w naszym jak najlepszym interesie. Mimo czasowej dezaktywizacji zawodowej, suma korzyści wynikających z pojawienia się dziecka jest większa niż taki „przestój”.

Spoglądając na inne kraje widzimy, że na przykład we Francji państwo wręcz dopłaca do czasowej dezaktywizacji po urodzeniu drugiego i kolejnego dziecka. Matce, która ograniczy aktywność zawodową do części etatu, państwo rekompensuje ubytek w dochodzie czymś w rodzaju świadczenia wyrównawczego. Kobiety chcą znaleźć równowagę między życiem zawodowym i rodzinnym, bo jej brak powoduje, że znaczna część z nich pozostaje bierna zawodowo. Przy czym jest to również ukryty zasób rynku pracy.

Obszerny wywiad z Panią Minister Barbarą Sochą ukazał się w pierwszym numerze magazynu „Raport ESG” .

Wydawcą kwartalnika „Raport ESG” jest Instytut ESG działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Następny numer pojawi się w maju 2022 roku.