#MiesiącRóżnorodności – cyfrowy ekosystem

O tym, jakie działania należy podjąć, aby w popandemicznym świecie tworzyć włączające miejsca pracy mówili uczestnicy i uczestniczki  debaty otwierającej #MiesiącRóżnorodności. Dostępny jest już zapis transmisji ze spotkania.

 

Miesiąc Różnorodności zainaugurowała debata “Praca w cyfrowym świecie. Jak tworzyć inkluzywną organizację w świecie popandemicznym?”. Uczestnicy i uczestniczki  debaty podkreślali, że w dobie cyfrowej transformacji istotne jest także zadbanie o pracowników, którzy dotychczas nie korzystali np. z nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych czy rozwojowych w firmach. Podczas rozmowy przytoczono także dobre praktyki realizowane przez pracodawców w Polsce, mające na celu wsparcie osób szczególnie narażonych na wykluczenie cyfrowe i utratę zatrudnienia w najbliższych latach. Panelistki i paneliści zgodzili się, że istotnym czynnikiem, który wpłynął na tempo wdrażania procesów mających na celu budowanie włączających i otwartych na różnorodne potrzeby, w tym dotyczące rozwoju umiejętności cyfrowych, miejsc pracy jest pandemia COVID-19.

– Jest cała rzesza ludzi, którym należy dzisiaj zapewnić możliwość włączenia się w cyfrowy ekosystem. Brak dostępu do niego też jest formą wykluczenia. Jako pracodawcy mamy obowiązek  myśleć o tym, żeby wszyscy odnaleźli się w świecie, który tak dynamicznie kreujemy – mówiła Agata Mazurek-Bąk, Dyrektor HR Grupy Veolia w Polsce, Członek Zarządu.

–          Różnorodność jest faktem, ale włączenie to wybór, który zależy od chęci przezwyciężenia naszej niewiedzy i stereotypów, które są w każdym z nas. Warto więc dzielić się wiedzą, okazywać wsparcie i solidarność osobom zagrożonym dyskryminacją. Zwłaszcza dziś, w czasie cyfrowej transformacji i konieczności wymyślenia rynku pracy i gospodarki na nowo oraz rosnących nierówności i wyzwań związanych ze spójnością społeczną.  Dlatego wraz z naszymi Partnerami, Komisją Europejską i EU Platform of Diversity Charters serdecznie zachęcam do śledzenia debat, dzielenia się refleksjami w mediach społecznościowych czy czerpania inspiracji podczas weekendowego przeglądu filmów. Razem pokażmy, że maj to #MiesiącRóżnorodności – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego Kartę Różnorodności w Polsce.

 

Więcej: kartaroznorodnosci.pl/diversitymonth