Międzynarodowy Dzień Ptaków – transmisja z gniazda sokołów

Przy okazji Międzynarodowego Dnia Ptaków, który przypada 1 kwietnia, Emitel zachęca do oglądania na żywo transmisji z gniazda sokołów wędrownych, umieszczonego na wieży w Dobrej koło Nowogardu (woj. zachodniopomorskie), należącej do spółki.

Moment jest ciekawy, ponieważ para sokołów przygotowuje się do wychowu młodych. W chwili obecnej w gnieździe są trzy jaja, z których po około 4 tygodniach powinny wykluć się młode sokoły.

Sokoły znajdują się pod opieką i obserwacją Stowarzyszenia Na Rzecz Dzikich Zwierząt “SOKÓŁ”, które w ramach dotacji unijnej założyło dla nich gniazdo na wieży w Dobrej. Docelowego gniazda na razie sokoły nie zaakceptowały, ale korzystają z tymczasowego, dodatkowo zamontowanego przez Stowarzyszenie. Podgląd na żywo jest udostępniony na stronie Stowarzyszenia, pod adresem http://peregrinus.pl/dobra.

– Emitel udostępnił miejsce pod gniazdo dla pary sokołów na swoim obiekcie w Dobrej, sfinansował kamery i realizuje transmisję online. Chętnie współpracujemy ze Stowarzyszeniem “SOKÓŁ” i angażujemy się w takie akcje, ponieważ los zagrożonych gatunków ptaków nie jest nam obojętny – powiedział Andrzej Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel S.A. – Rozpoczęliśmy rozmowy ze stowarzyszeniem pod kątem wykorzystania pozostałych naszych obiektów, rozlokowanych na terenie całego kraju, pod względem gniazdowania na nich tego chronionego gatunku ptaka – dodał Andrzej Kozłowski.

Transmisja z gniazda sokołów wędrownych

Emitel wspiera również transmisję z Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, gdzie sokoły gniazdują od 1998 roku. Tutaj także sokoły czekają na lęg, a samica złożyła 4 jaja. Podgląd z kamer jest dostępny pod linkiem http://peregrinus.pl/pl/warszawa-pkin-podglad-z-warszawy.

Międzynarodowy Dzień Ptaków to święto obchodzone corocznie od 1906 roku, ustanowione podczas ratyfikacji Konwencji o Ochronie Ptaków Pożytecznych dla Rolnictwa z 19 marca 1902 r. Jego celem jest zwrócenie uwagi na zagrożenia, przed jakimi stoją ptaki, oraz zachęcenie ludzi do zaangażowania się w ich ochronę. Polska przystąpiła do konwencji w 1932 roku.

– Sokół wędrowny to jeden z najrzadszych gatunków w Polsce. Sokoły wędrowne wyginęły w naszym kraju w latach 60. XX wieku w wyniku skażenia środowiska, a tym samym i ich pokarmu, stosowanymi w rolnictwie środkami ochrony roślin, głównie DDT. Od lat 90. pracujemy nad odbudową gatunku sokoła wędrownego. Obecnie jest w Polsce ponad 40 par lęgowych, liczymy na to, że będzie ich z każdym rokiem więcej. Dzięki miłośnikom sokołów i firmom nas wspierającym, takim jak Emitel, można obecnie podglądać na żywo kilkanaście par sokołów – powiedział Sławomir Sielicki, prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Dzikich Zwierząt “SOKÓŁ”.