Memorandum WEI w rocznicę ludobójstwa na Wołyniu

Mija kolejna rocznica ludobójstwa na Wołyniu. Z powodów politycznych tragiczna rocznica nie jest należycie obchodzona w Polsce, choć na to zasługuje. Kolejne rządy,  kolejni Prezydenci,  media, liderzy opinii publicznej w imię strategicznych, geopolitycznych polskich interesów, w imię polskiej racji stanu de facto przemilczają te tragiczne wydarzenia. Rozumiemy, a nawet podzielamy intencje, które stoją za takim postępowaniem.

Niepodległa Ukraina – niezależnie przez kogo rządzona – jest absolutnie kluczowym czynnikiem naszego bezpieczeństwa narodowego i z tego wynikała i wynika polityka polskich władz.

Jednakże w ostatnim okresie mamy do czynienia z gwałtownym nasileniem propagandowych działań agenturalnych, których celem jest skłócenie i sianie nienawiści pomiędzy Polakami i Ukraińcami, którego jedynym beneficjentem jest Putin.  Działania te uzyskują też posłuch wśród części patriotycznej polskiej młodzieży, co jest szczególnie niebezpieczne.

Ogólna sytuacja pokazuje, że dotychczasowa polska polityka w tej sprawie się zużyła i trzeba sięgnąć po nowe, skuteczne narzędzia.

Ludobójstwo wołyńskie jest ropiejącym wrzodem na relacjach polsko-ukraińskich i najwyższy czas go przeciąć. Jakkolwiek brutalnie to brzmi – Ukraina ma w tej chwili poważniejsze problemy niż rozliczanie się z bolesną historią i nie powinniśmy spodziewać się w tym trudnym dla nich czasie inicjatyw w tym zakresie. Sprawa jest tym bardziej skomplikowana, że wiedza w społeczeństwie ukraińskim na temat ludobójstwa wołyńskiego jest znikoma, nawet wśród jego elit. Większość o Wołyniu w ogóle nawet nie słyszała.  Inicjatywę powinniśmy podjąć my i przeciąć ropiejący wrzód.

Apelujemy do Prezydenta Elekta, żeby podjął inicjatywę utworzenia w Kijowie Fundacji im. Generała Stanisława Bułaka-Bałahowicza, symbolu wspólnej walki narodów Europy środowo-wschodniej z rosyjskim imperializmem. Fundacja powinna zostać wyposażona przez państwo polskie w istotne środki finansowe, aczkolwiek z punktu widzenia budżetu państwa relatywnie niewielkie.  Jej działalność powinna być obliczona na lata. Fundacja powinna sfinansować produkcję filmów nakręconych przez najwybitniejszych ukraińskich reżyserów, powinna sponsorować ukraińskie badania naukowe, publikacje, konferencje, materiały w ukraińskich mediach oraz programy nauczania na uniwersytetach na temat tragicznych wydarzeń na Wołyniu. W ramach jej budżetu powinny zostać sfinansowane również filmy poświęcone postaciom Generała Stanisława Bułaka-Bałahowicza oraz atamana Petro Sachajdacznego.

Apelujemy, żeby zerwać z dotychczasową polityką chowania głowy w piasek, ponieważ coraz bardziej intensywnie jest to eksploatowane przez naszych wrogów. Pilne podjęcie działań w tej sprawie jest konieczne z uwagi na nasz interes narodowy.

Warsaw Enterprise Institute