McCormick publikuje raport CSR

McCormick and Company, światowy lider w branży przypraw, opublikował dziś swój raport dotyczący Wydajności Opartej na Celu (WOC) za 2017 r. Raport dotyczy przede wszystkim odpowiedzialności spółki za dobrą kondycję ludzi, społeczności i planety w dłuższej perspektywie przy jednoczesnym zapewnieniu najlepszych wyników finansowych.

W ciągu 128-letniej historii firmy, McCormick angażuje się we wspólnotę korporacyjną, skupiając się na pracownikach i społecznościach, oraz na zmniejszaniu swojego wpływu na środowisko. Wraz z wydaniem raportu dotyczącego WOC za 2017 r. McCormick pokazuje swoje aktualne zaangażowanie w ten sposób pracy, wyznaczając ambitne nowe cele, aby wspierać rozwój pracowników i ich dobrego samopoczucia, oraz zwiększać odporność społeczności rolniczych na zagrożenia, informując jednocześnie zainteresowane strony o postępach firmy.

„Misja firmy McCormick, aby każdy posiłek i każda chwila smakowały lepiej, uwzględnia nasze zaangażowanie w działalność zgodnie z zasadami etyki i uczciwości”, powiedział Lawrence Kurzius, prezes i dyrektor generalny McCormick & Company. „Poprzez koncentrację na wydajności opartej na celach nadajemy zrównoważony charakter naszej działalności od początku procesu produkcji po wprowadzenie produktu do sprzedaży, wspieramy nasz zróżnicowany zespół oraz jesteśmy aktywnymi członkami społeczności na całym świecie. Jestem dumny z dotychczasowego rozwoju firmy McCormick i z niecierpliwością oczekuję na możliwość przekazywania naszym interesariuszom aktualnych informacji na kolejnych etapach realizacji naszej strategii”.

Raport dotyczący WOC obejmuje cele firmy na 2025 r. w zakresie dążenia do poprawy zdrowia i jakości życia wszystkich ludzi, zwiększania samowystarczalności społeczności na całym świecie oraz pozytywnego wpływu na środowisko. Program wydajności opartej na celach firmy McCormick — zawierający i rozszerzający cele firmy w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa na 2019 r. — jest oparty na badaniach naukowych oraz zgodny z celami zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W ramach celów na 2025 r. w raporcie wyróżniono następujące zobowiązania firmy McCormick: zrównoważone pozyskiwanie 100% najbardziej rozpoznawalnych markowych składników; poprawa samowystarczalności 90% drobnych producentów rolnych, którzy uprawiają najbardziej rozpoznawalne zioła i przyprawy firmy McCormick; promowanie równouprawnienia kobiet i osób o innym kolorze skóry na stanowiskach kierowniczych oraz wzmocnienie pozycji kobiet-rolników w całym łańcuchu dostaw firmy; oraz zmniejszenie oddziaływania firmy na środowisko poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zużycia wody i ilości odpadów stałych oraz opracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonych opakowań.

Dodatkowe informacje oraz raport dotyczący WOC za 2017 r. można znaleźć na stronie www.mccormickcorporation.com                                                 .