Mazur: Inwestycje jak gazoport wspierają turystykę

Świnoujście jest nadmorskim miastem portowym i ośrodkiem wypoczynkowym, w którym według stanu na koniec 2011 roku zamieszkiwało około 40 tysięcy osób. W sezonie letnim liczba mieszkańców miasta (stałych mieszkańców, turystów, gości weekendowych, podróżujących tranzytem) wzrasta prawie 2,5 razy w stosunku do ilości mieszkańców poza sezonem turystycznym. W okresie letnim liczba mieszkańców przebywających w Świnoujściu na stałe bądź czasowo sięga nawet ponad 100 tysięcy. Główną atrakcją turystyczną Świnoujścia – szczególnie w sezonie letnim – są niewątpliwie plaże. Najbardziej uczęszczane plaże dostępne dla turystów zlokalizowane są na zachodnim brzegu ujścia Świny. Inne plaże rozciągają się na wschód w kierunku Międzyzdrojów. Szacuje się, że w sezonie letnim na świnoujskich plażach może wypoczywać nawet do 60 tys. osób.

 

Poza terenami plażowymi wydmowymi z istniejącymi pieszymi szlakami, atrakcję turystyczną stanowią również zabytki. Do tej grupy obiektów zalicza się m.in. XIX-wieczną latarnię morską oraz Fort Gerharda (jeden z najlepiej zachowanych pruskich fortów w Europie). W okolicy znajdują się również bunkry i umocnienia z okresu II wojny światowej. Atrakcją jest również istniejący publicznie dostępny falochron. Wszystkie wymienione atrakcje turystyczne znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie terminalu LNG.

Jak informuje nas Polskie LNG odpowiedzialne za realizację inwestycji, firma planuje prace które przyczynią się do rozwoju infrastruktury i atrakcji turystycznych w okolicach gazoportu.

Planowana jest przebudowa okolicznych ulic, rozbudowa infrastruktury kolejowej i rowerowej. – Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Ku Morzu wraz z ciągiem pieszo-rowerowym oraz budowę wiaduktu nad ul. Barlickiego i torami kolejowymi ze zjazdem w ul. Barlickiego i połączeniem z ul. Ku Morzu. Utworzone zostanie ponadto bezpieczne dojścia na plażę z uwzględnieniem dojazdu dla pojazdów uprzywilejowanych oraz zejścia dla osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji powstanie także ogólnodostępny parking na ponad 100 pojazdów oraz droga dojazdowe do parkingu – informuje spółka. Planuje także budowę w Świnoujściu strefy rekreacyjnej uwzględniającej muszlę koncertową i plac zabaw. Był to jeden z postulatów mieszkańców miasta.

– Działania naszej firmy wpisują się w globalny trend, jakim jest zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility), realizowana przez duże i innowacyjne przedsiębiorstwa. Z tego względu spółka opracowała politykę CSR, której podstawą są bliskie relacje z otoczeniem, a także wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju miasta, społeczności Świnoujścia oraz województwa zachodniopomorskiego – mówi Maciej Mazur, rzecznik Polskiego LNG. Podkreśla, że od 2012 roku firma zaangażowała się w około 50 projektów na rzecz społeczności lokalnej Świnoujścia i województwa zachodniopomorskiego. Przekonuje, że korzystne oddziaływanie inwestycji, jak gazoport, na turystykę nie ma charakteru epizodycznego.

– Budowa i działanie terminalu LNG w Zeebrugge miało również wpływ społeczny w skali lokalnej. Szacuje się, że około połowa etatów utworzonych dzięki terminalowi LNG została obsadzona z wykorzystaniem pracowników zamieszkujących w regionie inwestycji. Z uwagi bliskość wielu atrakcji turystycznych, w tym w szczególności Brugii, wpływ terminalu na rozwój turystyczny regionu jest marginalny. Brugia, z historycznym centrum wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO, jest główną atrakcją turystyczną okolicy. Warto jednak podkreślić, że w bezpośrednia okolica portu jest dostępna dla plażowiczów i stanowi w sezonie letnim jednym z głównych miejsc wypoczynku mieszkańców Brugii, okolic oraz turystów – mówi Mazur.

Źródło: BiznesAlert