Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej

Do 31 marca br. można zgłaszać swoje kandydatury w konkursie „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej”. Kandydatów do wyróżnień można zgłaszać w trzech kategoriach konkursowych: Rozwój, Reintegracja, Odpowiedzialność.

Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej to wyróżnienie dla najlepiej funkcjonujących podmiotów ekonomii społecznej na Mazowszu przyznawane raz w roku przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Do konkursu można zgłaszać wyróżniające się w lokalnym środowisku podmioty ekonomii społecznej oraz osoby i instytucje z otoczenia ekonomii społecznej, w tym jednostki samorządu terytorialnego, wspierające oraz zaangażowane w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej na Mazowszu. Kandydatów do wyróżnień można zgłaszać w każdej z trzech kategorii konkursowych: Rozwój, Reintegracja, Odpowiedzialność. Przysługuje prawo zgłoszenia jednej propozycji w każdej kategorii. Zgłoszenia można przesyłać do 31 marca br.

Konkurs adresowany jest do wszystkich podmiotów ekonomii społecznej, czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, towarzystw wzajemnościowych oraz spółek non profit, zarejestrowanych i działających na terenie województwa mazowieckiego, a także do osób i instytucji z otoczenia ekonomii społecznej.

Lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona na uroczystej gali podczas V Mazowieckich Spotkań z Ekonomią Społeczną, które odbędą się we wrześniu br. w Warszawie. Wyróżnienia zostaną uroczyście wręczone laureatom podczas Targów Podmiotów Ekonomii Społecznej organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Zgłoszenia do konkursu można składać:

– w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62A, w godzinach: 8.00 – 16.00 – w kopertach, z dopiskiem: Konkurs ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2019”;
– za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa – o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data nadania;
– drogą elektroniczną na adres mailowy: a.idziak@mcps-efs.pl – decyduje data wysłania zgłoszenia drogą elektroniczną.

Więcej: http://mcps.com.pl/aktualnosci/konkurs-mazowiecka-marka-ekonomii-spolecznej-2019/