Mastercard nagrodzony przez WFP za działania eliminujące problem głodu na świecie

Działająca w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych agencja World Food Programme (WFP) nagrodziła Ajay Banga, prezesa Mastercard, w uznaniu za ogromne zaangażowanie w dążeniu do osiągnięcia celu związanego z eliminacją głodu na świecie.
Nagrodę „Hunger Hero” wręczył prezesowi Mastercard dyrektor generalny WFP Ertharin Cousin podczas wtorkowej, corocznej kolacji WFP organizowanej podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w Szwajcarii.

W ciągu ostatnich kilku lat Mastercard  i WFP realizowały wspólną misję: eliminacji głodu na świecie. Partnerstwo, dzięki dostępowi do technologii i związanych z nią innowacjom, pozwoliło wprowadzić w życie nowe pomysły dotyczące dostarczania żywności, przy równoczesnym zwiększeniu finansowania projektu.

“Pod wyjątkowym przywództwem prezesa Ajay Banga, Mastercard wspiera WFP oraz ludzi, którym służymy, dając nam dostęp do najnowszych technologii i życzliwych pracowników. To pomaga nam działać na rzecz osiągnięcia celu, jakim jest całkowita eliminacja głodu” – powiedziała Ertharin Cousin. “A to tylko początek: wspólnie będziemy wykorzystywać innowacyjne, globalne rozwiązania, aby mieć pewność, że nawet najbardziej zapóźnione społeczności będą mieć dostęp do odżywczej i różnorodnej żywności.” – dodała Cousin.

Od początku kryzysu w Syrii 2,2 milliona syryjskich uchodźców w Libanie i Jordanii korzystało z kart przedpłaconych z logo Mastercard do zakupu żywności w lokalnych sklepach, co dawało im możliwość nabycia pełnowartościowego pożywienia dla swoich rodzin. Jednocześnie dokonywane przez nich zakupy zasilały lokalne gospodarki.  Mastercard sprawił także, że dawanie jest częścią codziennego życia – wraz z konsumentami, bankami i partnerami z branży handlowej zebrał fundusze pozwalające na sfinansowanie ponad 17 milionów posiłków dla dzieci w szkołach na całym świecie.

“To nagroda w uznaniu za wysiłek wszystkich pracowników Mastercard, a jednocześnie w uznaniu za nowy sposób myślenia, który sprawia, że sektor prywatny może przyczyniać się do wsparcia działań humanitarnych” – powiedział Ajay Banga. „Mastercard wierzy, że na te starania wpływa przekonanie, że biznes ma moc czynienia dobra w świecie. A jeśli sektor publiczny zawiązuje partnerstwo z prywatnym, możemy się zmienić tak, aby dokonywać wielkich rzeczy i ważnych zmian”.

Pracownicy Mastercard odegrali kluczową rolę w ramach partnerstwa z WFP w 2016 roku – 18 osób zatrudnionych w firmie przeniosło się tymczasowo do biur krajowych WFP. Ich umiejętności analityczne  pomogły m.in. przeprowadzić badanie, które pokazało, że każdy dolar zainwestowany w szkolny posiłek przynosi zwrot ekonomiczny w wysokości 6 dolarów w postaci lepszego zdrowia i edukacji uczniów.

Magazyn „Fortune” umieścił w ostatnim czasie Mastercard na swojej liście “Change the World”, doceniając zaangażowanie  firmy na rzecz pomocy humanitarnej uchodźcom i innym osobom narażonym na niebezpieczeństwo. Mastercard zadeklarował dotarcie do 500 milionów ludzi wykluczonych finansowo do 2020 r.

Więcej informacji na temat działań WFP w ramach World Economic Forum można znaleźć na stronie: www.wfp.org/davos.