Małgorzata Darowska, PKO Bank Polski: Finansowanie zrównoważonego rozwoju

Sektor bankowy i finansowy jest rozsadnikiem idei ESG – tę, krążącą wśród ekonomistów opinię, potwierdzają słowa Małgorzaty Darowskiej, Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju ESG, PKO Bank Polski S.A.

Banki i instytucje finansowe odgrywają wiodącą rolę w upowszechnianiu wdrażania ESG, a że PKO BP jest wiodącym bankiem w Polsce, toteż swoje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju wpisał w swoją strategię. Jednak finansowanie zrównoważonego rozwoju nie jest proste, bo za każdym projektem muszą stać konkretne dane, które należy zweryfikować. Zarazem z działań banku odnoszą korzyści zarówno przedsiębiorstwa, jak i społeczeństwo.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu.