LOTOS wśród najbardziej ekologicznych rafinerii

Wprowadzenie do rafinerii LOTOSU gazu ziemnego jako podstawowego paliwa energetycznego oraz inne inwestycje zmniejszające energochłonność sprawiły, że wskaźniki emisji CO2 spadły do poziomu najlepszych europejskich rafinerii. Ponadto Grupa LOTOS jako pierwsza firma w Polsce uzyskała z rezerwy unijnej na lata 2013-2020 dodatkowe, darmowe uprawnienia do emisji dwutlenku węgla, w ilości ponad 1,2 mln.
Lotos_CO2-Zmniejszenie wpływu rafinerii na środowisko naturalne to efekt szeregu konsekwentnie realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych i organizacyjnych – podkreślił Marek Sokołowski, wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. – Działania proekologiczne, które prowadzimy od lat, są jednym z priorytetów w zarządzaniu firmą.
Komisja Europejska wprowadziła system handlu uprawnieniami do emisji CO2, aby do roku 2020 ograniczyć o 20 proc. emisję gazów cieplarnianych. 8 i 12 kwietnia zostały wydane darmowe uprawnienia do emisji CO2 na lata 2013 i 2014, a także na cały ośmioletni okres do 2020 r. Przyznaje się je przedsiębiorstwom sektora naftowego i gazowego wg tzw. benchmarku rafineryjnego. Wskaźnik ten jest średnią wyników emisyjnych 10% najlepszych rafinerii w Europie i zastosowany został do wyliczenia przydziału dla rafinerii do roku 2020. Jego wielkość to 29,5 kg CO2 na tonę ważoną CWT (Complexity Weighted Tonne) określająca zdolności przerobowe rafinerii. Rafineria LOTOSU już w 2013 r. osiągała emisję poniżej tej wielkości (najmniej – 29 kg CO2 w październiku).

Lotos_wykres_CO2Te rafinerie, których emisja przekracza ten wskaźnik, muszą kupować dodatkowe uprawnienia. Aktualna cena jednego uprawnienia to ok. 5 euro, ale KE chce podnieść cenę do przynajmniej 20 euro.
Inwestycje, takie jak wprowadzenie gazu ziemnego do rafinerii, instalacja zawracania gazów zrzutowych do systemu gazu opałowego, nowe piece na instalacjach produkcyjnych: benzyn i olejów smarowych, pozwoliły nam uzyskiwać, przy wysokim obciążeniu instalacji, wskaźnik emisji CO2 określony przez Komisję Europejską jako wzorcowy – mówi Mieczysław Broniszewski, szef Biura Ochrony Środowiska w GL.

Grupa LOTOS uzyskała darmowe uprawnienia za rok 2013, w liczbie 1.676.574. Zweryfikowana emisja wykonana w 2013 roku wyniosła 1.688.549 ton dwutlenku węgla. Niedobór w stosunku do uzyskanego przydziału wyniósł zaledwie niecałe 12 tys. jednostek.
– W kolejnych latach, niestety – dodaje M. Broniszewski – wielkość niedoboru będzie rosła, gdyż aby osiągnąć w ciągu ośmiu lat planowaną 20 proc. redukcję emisji, co roku darmowy przydział będzie pomniejszany o 1,75 %, co średnio w całym okresie daje to 11% uprawnień mniej od wyliczonych benchmarkiem. Grupa LOTOS, na cały ośmioletni okres, do 2020 r., uzyskała łącznie 12.469.568 uprawnień.

– Zdobyliśmy też jako pierwsza firma w Polsce pulę 1,2 mln dodatkowych, bezpłatnych uprawnień z europejskiej rezerwy na nowe i rozbudowane instalacje – podkreślił M. Broniszewski. Przepisy unijne dają możliwość uzyskania dodatkowych, darmowych uprawnień, jeśli w wyniku istotnej zmiany technicznej nastąpi zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu o przynajmniej 10 proc. i/lub zwiększenie emisji CO2 o 5 proc. Taki wzrost nastąpił w gdańskiej rafinerii w II połowie 2012 r., gdy dzięki zamianie wsadu na instalacje produkcji wodoru na gaz ziemny wzrosła produkcja wodoru.

Większa ilość wodoru spowodowała wzrost produkcji na instalacjach hydrokrakingu i hydrorafinacji wykorzystujących wodór . Pozwoliło to na pełne dociążenie rafinerii, co obniżyło wskaźnik emisji CO2. We wniosku do KE kluczowe było udowodnienie, że przyłączenie gazu ziemnego jest dla rafinerii istotną zmianą techniczną. I przedstawione argumenty zostały zaakceptowane, mimo że Polska nie wdrożyła jeszcze odpowiednich przepisów unijnych. Na szczęście dobra współpraca Grupy LOTOS z Ministerstwem Środowiska i Krajowym Ośrodkiem Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) zaowocowała sprawnym wydaniem oceny i przesłaniem wniosku do KE, która w kwietniu 2014 zezwoliła KOBiZE na przekazywanie uprawnień dla GL zwiększonych corocznie o około 150 tys. A to razem daje ponad 1,2 mln darmowych uprawnień do 2020 r