Lorenz publikuje Raport z postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju za rok 2021

100% materiałów papierowych z certyfikatem FSC®, 99% energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych oraz chipsy Chipsletten z nową recepturą, zawierające o 30% mniej soli niż te produkowane dotychczas – to wybrane dane z raportu postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju firmy Lorenz. Firma w 2019 r. postawiła sobie ambitne cele i zawarła je w pierwszym raporcie zrównoważonego rozwoju. Kluczowe cele to: mniej soli, mniej plastiku, lepsza przydatność do recyklingu i mniejszy ślad węglowy. Firma konsekwentnie podąża drogą ku bardziej zrównoważonej przyszłości, czego efekty już są widoczne.

O 15% mniej plastiku i 15% mniej soli do 2025 r. oraz zerowa emisja netto wzdłuż całego łańcucha wartości do 2045 r. – to kluczowe cele, które przyjęła firma Lorenz i zawarła w Raporcie zrównoważonego rozwoju 2020/2021. Był to pierwszy tego typu dokument stworzony przez Lorenz, obejmujący najważniejsze obszary działania przedsiębiorstwa, uwzględniający przy tym standardy panujące w branży oraz analizy potencjału firmy. W aktualizacji raportu z 2021 r. firma informuje, jakie cele udało jej się osiągnąć i jakie wyzwania jeszcze przed nią stoją.

Na najbliższe lata i dziesięciolecia wyznaczyliśmy sobie ambitne cele. Zdefiniowaliśmy je w oparciu o wymagania, jakie stawiają nam nasi interesariusze oraz my sami. Aby je zrealizować, prowadzimy międzynarodową, interdyscyplinarną współpracę we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa. Każdy pracownik ma w tym swój udział. To, co osiągnęliśmy w 2021 r., to dopiero początek. Konsekwentnie wdrażamy zmiany i w przyszłości będziemy raportować o dalszych postępach w realizacji naszych celów – mówi Werner Gritsch, Prezes Zarządu Lorenz Polska.

Wyznaczone przez Lorenz cele obejmują cztery główne obszary. Firma skupia się na opakowaniach, na zdrowiu konsumentów i odżywianiu, na klimacie i zasobach oraz na odpowiedzialnym zaopatrzeniu. W 2021 r. Lorenz podjął konsekwentne działania i wprowadził zmiany w ramach tych obszarów.

Opakowania

Firma określiła obszary możliwych oszczędności plastiku i z końcem 2021 roku rozpoczęła redukcję tworzyw sztucznych w opakowaniach jednostkowych. Ponadto 100% używanych przez firmę opakowań papierowych posiada certyfikat FSC® (FSC-C133957).

Zdrowie konsumentów i odżywianie

Podstawowym celem w tym obszarze jest obniżenie zawartości soli. Każda nowość wprowadzana przez firmę ma jej mieć o 15% mniej niż średnia dla danej marki. W 2021 r. pojawiły się w sklepach chipsy Chipsletten, które zawierają o 30% soli mniej niż chipsy produkowane przez Lorenz do tej pory.

Klimat i zasoby

Firma zmniejszyła emisję CO2 w zakresie 1 i 2 o 27,3% (w porównaniu z 2019 r.). Ponadto aż 99% energii elektrycznej wykorzystywanej przez Lorenz pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Firma kieruje się zasadami United Nations Global Compact. Jako sygnatariusz największej na świecie inicjatywy na rzecz odpowiedzialnego ładu korporacyjnego, Lorenz aktywnie wspiera Agendę 2030 ONZ i wraz z innymi uczestnikami na całym świecie pracuje nad realizacją jej celów zrównoważonego rozwoju.

Naszym motorem działań jest dostarczanie ludziom przyjemności dzięki przekąskom, przy jednoczesnym braniu odpowiedzialności za nasze działania. Widzimy, że przez ostatnie lata dokonaliśmy postępu w zakresie zrównoważonego rozwoju, ale przed nami jest jeszcze wiele do zrobienia. Dlatego będziemy nadal konsekwentnie realizować postawione przez nas cele – mówi Bartosz Sikorski, Kierownik CSR w Lorenz Polska.

Więcej: https://lorenz-snacks.pl/sites/default/files/2023-02/Lorenz_Raport%20z%20postepow%20w%20zakresie%20zr%c3%b3wnowa%c5%bconego%20rozwoju%202021.pdf